Speciální školy na Pardubicku mají jednotný systém

Čtrnáct praktických a speciálních škol v Pardubickém kraji používá už dva roky jednotný elektronický administrativní systém Škola OnLine z dílny společnosti CCA.


Praktické a speciální školy vyžadují vzhledem ke specifické pedagogické činnosti i řadu ne zcela obvyklých administrativních postupů a funkcí. „Pro každodenní práci na školách našeho typu byla inovována evidence plánu práce, školních akcí nebo zápisu do 1. tříd. Nově byl přidán export dat do matriky ÚIV pro základní školy, a také možnost zcela vymazat žáka i se všemi vazbami v systému. Tato funkčnost nám velmi zjednodušila práci,“ vyjmenovává Nováková.

Ve škole uvítali také zavedení evidence přípravných tříd a ročníků pro žáky, kteří napoprvé neprojdou zápisem do 1. třídy, a to včetně příslušného statistického výkazu pro Ministerstvo školství. S využitím generátoru aSc Rozvrhy si škola navíc úspěšně sestavila nový rozvrh hodin pro aktuální školní rok. „Díky vstřícnosti i trpělivosti konzultantů Školy OnLine jsme si rozvrh vygenerovali a nemuseli ho pouze mechanicky přepisovat a ručně doplňovat do systému,“ potěšilo zástupkyni ředitelky, která rovněž ocenila i tisk vytvořených rozvrhů ve formátu PDF.Komentáře