SPIS: Kolaps informačního systému datových schránek s přechodem na ostrý provoz nehrozí

V posledních dnech se objevují zprávy o možném kolapsu chystaného informačního systému datových schránek. Ten se má stát plně funkčním pro všechny orgány veřejné správy a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku od 1. listopadu 2009. Schránku si zatím aktivovalo přibližně 38 tisíc firem z celkového počtu 250 tisíc a jen asi každý dvacátý úřad.


¨Sdružení pro informační společnost (SPIS) zastupuje několik subjektů, které jsou do projektu datových schránek aktivně zapojeny. Představenstvo sdružení proto k problematice zaujímá stanovisko, které nebezpečí kolapsu při spuštění datových schránek vyvrací.

„Dílčí systémy datových schránek byly od počátku vyvinuty s plnou odbornou odpovědností dodavatelů a do funkčního celku byly integrovány hlavním dodavatelem na základě uzavřených obchodních smluv,“ říká Svatoslav Novák, prezident SPIS.

Smlouvy garantují dodání systémů, jejichž funkčnost již byla ověřena v rámci jiných podobných aplikací. Dále zaručují testování systémů v různých zátěžových situacích, jakými může být i přetížení v rámci hromadné aktivace schránek, a také zabezpečení proti vnějším útokům hackerů. Technologická stránka projektu datových stránek (ISDS) je ze strany dodavatelů vyřešena.

Navzdory těmto opatřením je ovšem včasná aktivace jistým krokem k tomu, aby se zamezilo komplikacím spojených s registrací na poslední chvíli. Navíc velká část subjektů již obdržela potřebné přihlašovací údaje, takže aktivaci schránky nic nebrání. Všechny důležité informace jsou přístupné na webových stránkách www.datoveschranky.info.

„Vzhledem k tomu, že projekt datových schránek je zásadním krokem v elektronizaci veřejné správy v oblasti komunikace k firmám i občanům, je třeba nadále pokračovat v dalších plánech eGovernmentu,  jakými jsou např. základní registry (registr obyvatel, osob, územní identifikace, adres a nemovitostí…) i v modernizaci a rozvoji dalších agendových informačních systémů,“ doplňuje Novák.

Sdružení pro informační společnost je připraveno i nadále spolupracovat a pomáhat všem subjektům odpovědných za realizaci projektů eGovernmentu a dosáhnout tak hlavního cíle, tedy vybudování efektivní veřejné správy a tím i usnadnění komunikace mezi občany a státem.Komentáře