Společnost A.S.E.I se sloučila s firmou Elanor

V návaznosti na změnu vlastnických vztahů ve společnosti A.S.E.I. byla na začátku roku 2010 završena její integrace společností do firmy Elanor.


Elanor chce tímto krokem upevnit svoji pozici nejvýznamnějšího dodavatele systému řízení lidských zdrojů a outsourcingu mezd. Spojením vznikl významný hráč na trhu specializovaný na vývoj a implementaci vlastního systému a který využije zkušeností obou společností. Zákazníci budou moci využít široké produktové portfolio a rozsah poskytovaných služeb při zachování specializace na oblast řízení lidských zdrojů a externího zpracování mezd. Dalším přínosem je posílení sítě poboček a sítě obchodních a implementačních partnerů.

Společnost Elanor byla založena v roce 1991. Implementuje a vyvíjí vlastní mzdový a personální systém, který odpovídá svým rozsahem potřebám zejména středně velkých a velkých firem. Společnost A.S.E.I. působí na trhu od roku 1993. Stejně jako Elanor se věnovala vývoji vlastního softwaru pro oblast podpory řízení lidských, finančních a hmotných zdrojů.Komentáře