Správa datových center bude hračka, slibuje Schneider Electric

DCIM řešení StruxureWare nabízí díky integraci ITSM od HP kompletní přístup k řízení IT procesů i infrastruktury.


Integraci svého DCIM řešení StruxureWare pro datová centra se softwarem Universal CMDB od společnosti Hewlett-Packard dokončil Schneider Electric. Manažeři datových center díky tomu mají k dispozici komplexnější nástroj pro komunikaci mezi řízením IT služeb (ITSM) a infrastruktury datového centra.

„Spolupráce s HP umožňuje poskytnout našim zákazníkům kompletní přístup k řízení podnikových IT procesů a zátěže infrastruktury. Stavíme most mezi řízením IT a správou datového centra, díky čemuž mají poskytovatelé IT služeb data a informace nezbytné pro řízení datacentra na optimální úrovni,“ říká Soeren Jensen, viceprezident divize Enterprise Management and Software ve Schneider Electric.

DCIM a ITSM platformy totiž běžně pracují odděleně, takže je ze strany manažerů datových center nezbytné použití rozdílných týmů a zdrojů pro hladké fungování a přenos informací mezi jednotlivými systémy – tím roste riziko nedostatečných zdrojů s rostoucími nároky na čas i finance.

Integrací obou řešení umožňuje praktický přesun zdrojů mezi DCIM a ITSM platformami. Manažeři datových center tak mohou řídit jak IT služby, tak samotnou fyzickou infrastrukturu datového centra integrovaným a kompletním způsobem.

Přístup ke komplexním datům umožňuje přesnější pohled na výkon a životní cyklus jednotlivých součástí datového centra na základě informací o záruce, pronájmu a dalších vlastnických parametrech.

Pokročilý reporting v rámci propojených platforem informuje pracovníky datových center o potenciálních konfliktech při využívání kapacity nebo porušování předpisů. Takto komplexní a detailní data o výkonnosti zařízení přinášejí operátorům datových center lepší pochopení dopadu změn na infrastrukturu, virtuální stroje a samotného zákazníka.

Prolinkování mezi IT službami a procesy s fyzickou infrastrukturou a nároky na energie a chlazení umožňují operátorům navíc přímé propojení IT se spotřebou energie. Manažeři datových center tak mohou změřit ekvivalent spotřeby energie v závislosti na zátěži, díky čemuž mohou koncovým uživatelům vyčíslit skutečnou celkovou cenu operací.Komentáře