Správa logů od Novellu usnadňuje plnění shody s předpisy

Komplexní řešení pro správu logů oznámila firma Novell. Jde o rozšíření funkčnosti systému pro správu bezpečnostních informací a událostí Sentinel.


Log Manager zjednodušuje plnění požadavků na audit a zlepšuje zabezpečení tím, že optimalizuje správu neustále rostoucích objemů surových dat událostí, která slouží pro šetření rizik a vykazování shody s předpisy.
Kvůli nejrůznějším bezpečnostním opatřením a zákonným požadavkům uchovávají organizace obrovské množství informací o činnostech v jejich sítích, platformách a aplikacích.
To zahrnuje logy aplikací a databází, úložiště pro správu identit a přístupu, logy síťových zařízení a dalších systémů. Tyto záznamy se často uchovávají a zpracovávají v neuspořádaných skladištích. Důsledkem segregace je pak to, že ti, kteří logy analyzují, mají neúplný pohled na skutečnou bezpečnostní pozici podniku. Při plnění reportovacích požadavků předpisů jako HIPAA, Sarbanes-Oxley nebo PCI DSS tak pracují neefektivními manuálními procesy.

Novinka podle výrobce zjednodušuje procesy tím, že inteligentně ukládá, analyzuje a vykazuje data bezpečnostních událostí. Pomocí vyhledávacích a reportovacích funkcí mohou zákazníci vytvářet přesně takové zobrazení, které pro audity zabezpečení a shody potřebují. Pro snížení nákladů na ukládání dat spojených s některými řešeními správy logů poskytuje Log Manager inteligentní filtrování, které zákazníkům umožňuje zvolit, jak dlouho se má určitý typ dat uchovávat, a nabízí desetinásobnou kompresi dat. To vše poskytuje zákazníkům systematické a komplexní pojetí zabezpečení a shody s předpisy a zároveň zaručuje rychlou návratnost investic.

Nové funkce pro správu logů se rovněž hladce integrují s portfoliem řešení Novellu pro správu shody a tak nabízejí řešení, která jsou schopna v reálném čase monitorovat a řešit události v síti tím, že propojují identity, systémy a data a poskytují centralizovaný pohled na podnikové provozy.Komentáře