Stoupá zájem o sdílení znalostí mezi soukromým sektorem a státní správou

Dokazuje to mj. téměř 300 účastníků největší české odborné konference uživatelů a dodavatelů v oblasti IT Service managementu -- „Zpátky do budoucnosti“, jejíž už jedenáctý ročník se konal ve dnech 19. a 20. ledna 2017 v hotelu Ambassador, Zlatá Husa.

Stoupá zájem o sdílení znalostí mezi soukromým sektorem a státní správou


Pořadateli letošního ročníku bylo sdružení itSMF Czech Republic a Cacio.

V letošním roce účastníky konference jednoznačně nejvíce zaujala přednáška Martiny Holubcové z Manchester Metropolitan University, UK s názvem "Malý Service Desk na velké britské univerzitě aneb výkonnost za cenu vyspělosti".

Toto téma již od začátku slibovalo hojnou účast návštěvníků konference. Přednáška provedla účastníky celou cestou za profesionalizací, kterou muselo IT univerzity podstoupit, v době, kdy se díky povinnému školnému, ze studentů stali zákazníci a z universit poskytovatelé služeb což vedlo k výraznému zvýšení požadavků na IT.

Vzrostl nejen rozsah služeb, nýbrž i požadavky na rychlost a kvalitu. A to vše v prostředí, které vyniká talentem a potenciálem, ale kde je změna tradičně pomalá, investice do IT opatrná, service management je otázka víry a procesní vyspělost je vzdálený sen.

Druhou nejlépe hodnocenou přednáškou byl vstup Zdeňka Kvapila, Q4IT s názvem "IT Quality Index - answering the questio 'How Good Is Your IT?' " následována těsně vstupem "Úvodem do Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)", která se zabývala novým nařízením Evropského parlamentu o OOÚ. Prezentovala jej Eva Škroníčková z DPO servises.

Zajímavostí všech tří nejlépe a nejvýše hodnocených vstupů bylo to, že se jednalo o přednášky, které šly přímo po sobě v jednom ze tří přednáškových sálů. Avšak nedá se říci, že by účastníci zůstali ze setrvačnosti, jelikož vstupy byly odděleny obědem. Vrchol nejzajímavějších témat však lze, s nadsázkou, časovat na čtvrtek 19.1.2017 mezi 10:45-13:00.  

Těší nás, že konference splnila, pro 96 % účastníků jejich očekávání a ohodnotili ji jako přínosnou. Toto číslo značí nejen stabilní úroveň našich akcí v oboru ITSM, ale také to, že čas a úsilí, které vynakládáme na jejich organizaci, jsou smysluplně vynaložené prostředky. Velké díky patří všem co, se na letošní akci podíleli, přednášejícím a partnerům, konstatuje Roman Albrecht, předseda itSMF CZ.

Platinovým partnerem letošní konference byla společnost Guidevision, zlatými partnery pak Hewlett Packard Enterprise a Tayllorcox, stříbrní Devoteam, Alvao a Eller. Bronzovým partnerem se stal CQS.

 

Úvodní foto: ItSMF


Komentáře