Studie: Čeští zaměstnavatelé jsou vůči informační vzdělanosti nejskeptičtější v Evropě

Microsoft zveřejnil výsledky studie „Po krizi: informační schopnosti jsou nutné pro růst Evropské inovační společnosti“. Jak z ní vyšlo Česko?


Studie zpracovaná odborníky společnosti IDC ukazuje, že bez ohledu na přímé vlivy ekonomické krize bude v evropských zemích celých 90 procent všech pracovních pozic vyžadovat schopnost práce s informačními technologiemi a systémy. Výsledek studie potvrzuje důležitost informačního vzdělávání na všech stupních škol i v rámci celoživotního vzdělávání. V České republice ale nároky na schopnost pracovat s moderními technologiemi nejsou příliš vysoké.

Studie, která proběhla ve 13 zemích EU, včetně České republiky, na vzorku 1370 zaměstnavatelů, ukázala, že v rámci Evropské unie existují pouze drobné rozdíly v nárocích na informační znalosti zaměstnanců. O něco menší nároky vykazují země střední a východní Evropy, již během následujících pěti let ale dojde k narovnání stavu.

Nejnižší důležitost informačním znalostem podle výsledků studie přikládají zaměstnavatelé v České republice. Více než padesát procent firem neočekává, že by důležitost informačních znalostí rostla. Tento stav ovlivňuje mimo jiné i velký počet výrobních závodů s nízkými nároky na pracovní sílu. Paradoxně právě české firmy očekávají v následujících letech největší nárůst školení, a to jak pro IT profesionály, tak školení základních ITC dovedností. Nejčastěji ale půjde o průběžné zaškolování nových pracovníků přímo v provozu, se kterým počítá více než polovina respondentů z České republiky.

Hlavní zjištění studie mezi zaměstnavateli
·    do pěti let očekává, že budou zaměstnávat méně než 10 procent zaměstnanců bez informačních schopností, zaměstnavatelé v Česku očekávají, že pozic bez nároků na informační znalosti bude 13 procent,
·    58 procent respondentů je přesvědčeno o nutnosti zkvalitnit vzdělávání žáků a studentů v oblasti ITC na všech úrovních školství od základní školy výše, v Česku je o nutnosti zkvalitnit ITC vzdělávání na základních a středních školách přesvědčeno více než 80 procent respondentů,
·    v následujících pěti letech budou informační schopnosti a znalosti absolventů hrát stále vyšší roli při získávání zaměstnání, v České republice však podle respondentů informační schopnosti absolventů nebudou hrát zásadní roli,
·    v následujících třech až pěti letech dojde k významnému nárůstu objemu ITC školení, v Česku zejména formou zaškolování v běžném provozu,
·    důvěryhodné certifikáty jsou pro ITC profesionály nutností a jejich význam v následujících letech poroste, i v této oblasti jsou ale české firmy nejskeptičtější, více než 30 procent českých respondentů pokládá za důležitější praxi a pouze 25 procent českých firem zvýhodňuje při výběru zaměstnanců zájemce s uznávanými certifikáty ITC znalostí. Podobné názory panují ve Švédsku a Nizozemí.

Důležitost schopnosti využívat moderní technologie pro evropskou ekonomiku si uvědomuje i Evropská unie na nejvyšší úrovni. Informační vzdělanost a inovace patří mezi základní priority nové Evropské komise. Právě informační vzdělanost má přinést nárůst produktivity a zaměstnanosti v reakci na rostoucí konkurenci v globálním měřítku.

Studie „Po krizi: informační schopnosti jsou nutné pro růst Evropské inovační společnosti“ probíhala v září a říjnu 2009 prostřednictvím webového dotazníku mezi 1370 zaměstnavateli ve 13 zemích Evropy. České firmy a organizace tvořily 7 % respondentů. Mezi respondenty byly pouze firmy s více než deseti zaměstnanci, 75 % respondentů tvořily společnosti ze segmentu středních a malých firem s méně než 500 zaměstnanci. Součástí studie byly také podrobné osobní rozhovory s celkem 50 obchodními a vzdělávacími partnery společnosti Microsoft ve sledovaných 13 zemích. Cílem těchto rozhovorů byla snaha odhalit změny v požadavcích na ITC znalosti a schopnosti zaměstnanců.Komentáře