Studie: Efektivní kancelářský tisk může světu ušetřit až 60 miliard dolarů ročně

Pokud by firmy po celém světě zlepšily management tisku a využívaly moderní technologie k výrobě vlastních tištěných materiálů přímo v kancelářích, pak by ročně ušetřily mezi 28,4 až 59,8 miliardami dolarů (540,6 až 1138,3 mld. Kč). Takový je závěr studie nezávislé ekonomické konzultační společnosti Centre for Economics and Business Research (CEBR).


Zveřejnění studie přichází v době, kdy firmy čelí ekonomické krizi a snaží se snížit provozní výdaje. CEBR jim nabízí možné východisko. Poukazuje na to, že nejnovější technologické trendy a moderní tisková řešení mohou veřejným i soukromým organizacím ušetřit výdaje na tisk a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost a to bez jakéhokoliv kompromisu v oblasti kvality firemních tiskovin.

CEBR uskutečnil výzkum ve 28 zemích světa. Studie, jež se věnuje regionu EMEA, se zaměřila na 23 států z Evropy, Středního východu a Afriky. Zde je možné podle závěrů zprávy ušetřit 11,6 až 25 miliard dolarů (tedy 220,8 až 475,9 miliard Kč). Mezi evropskými zeměmi figurovala také Česká republika. V Česku by se dalo jen v deseti nejvýznamnějších sférách ušetřit až 2,7 miliardy Kč ročně.

Studie CEBR Smarter print management – controlling costs and environmental impacts (Efektivnější řízení tisku - kontrola výdajů a dopady na životní prostředí) uvádí, že ve sledovaných zemích regionu EMEA, mezi kterými jsou mimo jiné Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko, utratí organizace ročně téměř 259 mld. USD (4930 miliard Kč) za tištěné materiály, a to včetně 76,7 mld. USD (1460 miliardy Kč) za tisk u externích dodavatelů.

CEBR upozorňuje na to, že výrazné úspory by přinesly změny v řízení tisku, které by se týkaly zejména odstranění plýtvání při výrobě materiálů a nadbytečné dopravy, což by vedlo i ke snížení emisí CO2  o 1,5 mil. tun ročně. Toto číslo je srovnatelné s tím, kdyby po silnicích jezdilo o 400 000 aut méně, či by se neuskutečnilo 750 000 dálkových letů.

Studie nabízí kromě teoretických poznatků také praktické návody pro firmy, jak mohou snížit výdaje na tisk. Například mnoho úkolů, které byly dříve předávány specializovaným tiskárnám, si mohou nyní společnosti díky nejnovějším pokrokům v technologii tisku a kopírování vyrobit samy s vyšší efektivitou nákladů a ve stejné kvalitě. Tento krok by mohl firmám v regionu EMEA ušetřit až 5,4 mld. USD (102,8 miliard Kč) ročně. Společnosti by si materiály tiskly v takovém množství, čase a místě, které jim vyhovuje.

Ještě větších úspor (6,2 až 19,6 mld. USD, tedy 118 až 373 mld. Kč) lze podle studie dosáhnout zavedením moderních postupů v managementu tisku. „Například zavedení řízených tiskových služeb (Managed Print Services) výrazně zlepší efektivitu při tisku,“ říká Douglas McWilliams, výkonný ředitel výzkumného centra CEBR, a vysvětluje: „Tyto metody obsahují přesnou identifikaci uživatelských vzorců a zajišťují přístup uživatelů k tiskovému vybavení, jež potřebují. Zaručují rovněž správné nastavení tiskáren, které minimalizuje ztráty času i papíru, a využití černobílého či oboustranného tisku při tvorbě rutinních materiálů.“

Ekonomové společnosti CEBR při sestavování studie došli k mnoha zajímavým číslům. Podle nich je největší potenciál k úsporám v rámci celého regionu EMEA ve veřejné správě, kde lze ušetřit celkem 2,8 miliard dolarů (53,3 mld. Kč) ročně. Pak následuje sektor vzdělávání s 2,5 miliardami USD (47,6 mld. Kč) a třetí je stavebnictví a technické poradenství (2,3 mld. USD, tedy 43,8 mld. Kč). Oprávněnost prvního místa veřejné správy dokládá i příklad České republiky, kde by se dalo dle této studie ročně ušetřit 329 milionů korun. Pokud by se podařilo v Česku snížit náklady v deseti oborech s největším potenciálem k úsporám, mezi které patří kromě školství, stavebnictví i např. bankovnictví, zdravotnictví a rekreační služby, pak by se celková ušetřená částka pohybovala v rozmezí 1,3 až 2,7 miliardy korun. 

Ekonomické prognostické modely společnosti CEBR ukazují kromě přínosu pro samotné podnikání a administrativu, že v delším časovém horizontu vyplynou z těchto změn měřitelná zvýšení HDP, investic a dokonce spotřebitelských výdajů. V regionu EMEA by tak mohlo dojít díky větší efektivitě ke zvýšení HDP o 31,9 mld. USD (607,2 mld. Kč) do roku 2018 a ke zvýšení investic o 9,1 mld. USD (173,2 mld. Kč) ve stejném období. Vzhledem k tomu, že produktivnější firmy vyrábějí levnější zboží, předpokládá se, že spotřebitelské výdaje by mohly vzrůst o 9,6 mld. USD (182,7 mld. Kč) do roku 2018, a to vše jako výsledek snížených nákladů na tisk.

Studie dále zdůrazňuje dva trendy, které firmám zjednoduší efektivní tisk dokumentů vlastními silami:
1.    Společnosti mohou sdílet více dokumentů elektronicky, a to buď prostřednictvím internetu nebo e-mailů. Výsledkem je, že dokumenty jsou doručeny během několika sekund a mohou být okamžitě vytištěny.
2.    Neustále dochází ke zlepšování a zlevňování technologie tisku a díky tomu mohou firmy dosáhnout profesionální kvality materiálů, která byla dříve dostupná pouze s využitím specializovaných externích služeb.Komentáře