Studie IBM: Jaké jsou dnes hlavní úkoly ředitelů IT?

Studie IBM nazvaná „The New Voice of the CIO“ poukazuje na to, že se ředitelé IT oddělení ve firmách (CIO) snaží standardizovat rutinní úlohy a zároveň prosazovat nové formy inovací a růstu.


Nový globální průzkum mezi více než 2 500 respondentů na pozici CIO, který zveřejnila společnost IBM, ukazuje, že využití analytických nástrojů k získání konkurenční výhody a zkvalitnění rozhodování v oblasti byznysu je nyní hlavní prioritou CIO. Více než čtyři respondenti z pěti (83 %) označili v průzkumu business intelligence a analytické nástroje – schopnost rozpoznat vzorce v obrovských objemech dat a extrahovat relevantní informace – jako způsob, kterým zvýší konkurenceschopnost svých organizací.

Tyto výsledky a další postřehy jsou specifikovány v právě vydané Global CIO Study 2009, což je dosud vůbec největší realizovaný průzkum vycházející z osobních rozhovorů se CIO. Studie nazvaná „The New Voice of the CIO“ (Nový hlas CIO) reprezentuje postoje a vize ředitelů IT ze 78 zemí, 19 odvětví a organizací všech velikostí. Studie potvrzuje stále více strategičtější roli, kterou hrají CIO jako vizionáři a hybné síly inovací a finančního růstu.

Kromě většího důrazu na analýzu dat průzkum také odhalil, že spolehlivost a zabezpečení dat se ukazuje jako stále naléhavější problém. Proto 71 % CIO plánuje dále investovat do řízení rizik a zajištění shody.

Další klíčová zjištění průzkumu zahrnují:
·    CIO i nadále pokračují cestou výrazného snižování výdajů za energii, 76 % z nich již realizuje nebo plánuje projekty virtualizace.
·    76 % CIO počítá v příštích pěti letech s vybudováním pevně centralizované infrastruktury. Mimo to, více než polovina CIO plánuje implementaci plně standardizovaných, úsporných podnikových procesů.
·    I při budování těchto standardizovaných a úsporných infrastruktur jsou CIO schopni věnovat 55 % svého času aktivitám, které podněcují inovace a růst, přičemž tradiční IT úlohy jako řízení infrastruktury a provozu nyní zabírají jen 45 % jejich času.

Jak se transformuje role samotného CIO, mění se zároveň i typy projektů, které CIO v podnicích řídí. Ty jim umožní věnovat méně času a prostředků na řízení interní infrastruktury a více času na transformaci, která povede ke zvyšování tržeb firmy. CIO transformují stávající infrastruktury, aby se mohli soustředit více na inovační návrhy a obchodní hodnotu spíše než na pouhé zajištění chodu IT.

CIO ve studii rovněž identifikovali nejdůležitější vizionářské projekty, na kterých nyní pracují, nebo s jejichž implementací počítají do budoucna. Ty zahrnují jak zkvalitňování procesů, tak i využívání technologií, které mohou poskytnout okamžitý a dlouhodobý finanční dopad, jako jsou například business intelligence a analytické nástroje, virtualizace a zelené IT, architektury orientované na služby (SOA), správa služeb a cloud computing. CIO se také soustředí na řešení mobility a jednotné komunikace, na nástroje spolupráce a sociálních sítí a na projekty webu 2.0, které mají zajistit efektivnější komunikaci pro zaměstnance, zákazníky a partnery. „Je evidentní, že se úloha IT dramaticky mění,“ řekl Pat Toole, CIO společnosti IBM.Komentáře