Studie: Průměrná domácnost vytvoří měsíčně 11,4 GB provozu internetu

Podle studie společnosti Cisco vytvoří průměrná domácnost s širokopásmovým připojením každý měsíc zhruba 11,4 GB internetového provozu. Zajímavostí je, že 20 % celkového provozu internetu vytvoří pouhé jedno procento uživatelů, okolo 60 % provozu pak deset procent nejčastějších uživatelů.


Podle studie společnosti Cisco představuje množství dat vytvořených jedinou domácností během jednoho dne stejný objem, jako například stažení 3 000 textových e-mailů, 100 hudebních souborů MP3 nebo 360 elektronických knih bez obrázků.

Z celkového množství dat vytvořených jednou domácností během jednoho měsíce představují více než třetinu, tedy okolo 4,3 GB, vizuální síťové aplikace, jako jsou videa, sociální sítě nebo různé nástroje pro spolupráci na dálku. Denní průměr takto vytvořených aplikací odpovídá přibližně dvaceti krátkým videím či jedné hodině internetového videa samostatně spuštěných, vložených či shlédnutých jako součást video komunikace.

Studie společnosti Cisco se zabývala rovněž časovým rozpětím, kdy je internet domácnostmi využíván nejvíce. Takzvaná internetová špička trvá přibližně od 21 hodiny večerní do 1 hodiny ranní, což je o dvě hodiny později, než kdy obvykle začíná i končí špička při sledování televize. Během této čtyřhodinové internetové špičky vytvoří každá domácnost přibližně 93,3 MB internetového provozu, což představuje přibližně čtvrtinu přenosů vytvořených jednou domácností během celého dne.

Společnost Cisco použila k vytvoření této studie anonymní data od 20 největších celosvětových poskytovatelů připojení. Studie by měla především poukázat na nové trendy ve využití sítě a předpovědět změny v infrastruktuře, které by se daly využít k větší čitelnosti zákaznické poptávky. Tato data Cisco shromažďuje již více než rok a aktuální výsledky se vztahují k poslednímu čtvrtletí roku 2009. Do studie nebyla zahrnuta data o provozu sítí firem a univerzit, které by výsledku průzkumu mohly značně zkreslit.Komentáře