Symantec: Polovina firem hodlá letos významně investovat do svých datových center

V tištěném Computerworldu 3/2010, je tématu investic do datových center věnováno několik obsáhlých příspěvků – dozvíte se mimo jiné o nejnovějších poznatcích ohledně virtualizace, inovace hardwarových systémů, licenčních programů pro podnikové aplikace, energetických úspor, jednoduchých a přitom účinných metod, jak zlepšit efektivitu chlazení datových center a s tím související zvýšení chladicí kapacity bez nutnosti dodatečných investic a dalších řešení. Computerworld 3/2010 vychází 12. 2.


Výsledky své studie o Stavu datových center v roce 2010 uveřejnila firmy Symantec. Podle ní středně velké podniky (2 000 až 9 999 zaměstnanců) hodlají letos investovat do takových řešení, jako je například cloud computing, deduplikace, replikace, virtualizace úložišť či nepřetržitá ochrana dat, a to zejména kvůli snížení nákladů na IT a omezení rostoucí složitosti.

Středně velké podniky prý také přikládají větší význam získávání pracovníků a školení zaměstnanců než jejich malé a velké protějšky.

Studie vychází z průzkumu provedeného v listopadu 2009 mezi 1 780 manažery datových center ve 26 zemích.

Nejdůležitější zjištění studie dle Symantecu:

• Středně velké podniky jsou iniciativnější a odvážnější v inovacích než malé nebo velké podniky. Zavádějí nové technologie o 11-17 % častěji než malé nebo velké podniky.

• Mezi hlavní problémy datových center patří podle respondentů zvýšená složitost a příliš mnoho aplikací. Většina podniků má 10 nebo více iniciativ zaměřených na datová centra, které hodnotí jako poněkud nebo velice důležité, a 50 % respondentů očekává v roce 2010 „významné“ změny ve svých datových centrech. Polovina všech podniků udává, že počet aplikací roste poněkud/rychle, a pro polovinu je obtížné a nákladné plnit smlouvy o úrovni služeb. Třetina všech podniků udává, že příliš mnoho aplikací nepříznivě ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Složitost zvyšuje také pokračující růst objemu dat, kvůli kterému 71 % organizací zvažuje technologie redukce dat, jako je například deduplikace.

• Nejdůležitější iniciativy v roce 2010 jsou zabezpečení, zálohování a obnovení a nepřetržitá ochrana dat, po nich následuje virtualizace. 83 % podniků hodnotilo zabezpečení jako poněkud nebo velice důležité. 79 % podniků uvedlo, že zálohování a obnovení je poněkud nebo velice důležité, a 76 % označilo nepřetržitou ochranu dat za jednu ze svých nejdůležitějších iniciativ.

• Počty zaměstnanců a rozpočty zůstávají na nízké úrovni a polovina všech podniků udává, že mají poněkud nebo velice nízký počet zaměstnanců. Nalezení finančních zdrojů a kvalifikovaných uchazečů představuje největší problém náboru zaměstnanců. 76 % podniků má tento rok stejný nebo vyšší počet nevyřešených požadavků na přijetí nových zaměstnanců.

• Stále zůstává prostor pro zlepšení v oblasti obnovení po havárii. Jedna třetina plánů obnovení po havárií není zdokumentovaná nebo vyžaduje dopracování a často nezahrnuje důležité součásti IT, například cloud computing, vzdálené kanceláře a virtuální servery. Problém dále zhoršuje to, že téměř třetina podniků neprovedla v minulých 12 měsících kontrolu svých plánů obnovení po havárii.

• Podniky se i nadále zaměřují na ochranu virtuálních počítačů. 82 % podniků zvažuje, že v roce 2010 zavedou technologie virtuálních počítačů. Respondenti uváděli, že největším problémem ochrany dat ve virtuálních počítačích je granulární obnovení v rámci bitových kopií virtuálních počítačů.Komentáře