Systém, který dovoluje správu hesel až 99 znaků dlouhých, uvedl na náš trh Kaspersky

Aplikaci Password Manager uvedla na náš trh společnost Kaspersky. Pomáhá při správě hesel do více informačních systémů.


Novinka zajišťuje bezpečnost hesel používaných k přístupu na internetové stránky a do aplikací v rámci systému Windows - ukládá hesla, uživatelská jména a další důvěrné údaje ve vyhrazené databázi, do které lze vstoupit pouze na základě globálního hesla. Na základě něj je vytvořen tajný klíč. Databáze hesel a zmíněné heslo jsou šifrovány s využitím algoritmů obsažených v šifrovacích službách integrovaných do operačních systémů Windows.

Password Manager umí automaticky rozpoznat a vyplnit textová pole ve formulářích na síti, v přihlašovacích oknech na internetových stránkách a v rámci programů, u nichž je přístup chráněn heslem.

Ukazatel v aplikaci Kaspersky Password Manager jasně znázorňuje, jak silné aktuálně zvolené heslo je. S využitím této informace může uživatel pro databázi zvolit heslo, jež bude dostatečně silné. Na obranu proti tzv. keyloggers, tj. škodlivým kódům, které zaznamenávají pořadí uživatelem stisknutých kláves, lze k zadání hesla použít virtuální klávesnici.

Další autorizační metody zahrnují použití zařízení připojeného prostřednictvím technologie Bluetooth nebo přes rozhraní USB, např. klasického mobilního telefonu, jež slouží jako jedinečný klíč k ověření identity uživatele. Tím je nejen zajištěna spolehlivá ochrana, ale představuje to i prostředek k tomu, aby uživatel nemusel pracně zadávat své heslo ručně. Aplikace podporuje definici velmi silných hesel až do délky 99 znaků. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet dlouhá, složitá a jedinečná hesla.

Nové řešení lze spustit z přenosné paměťové jednotky USB na kterémkoli osobním počítači bez nutnosti předchozí instalace.Komentáře