T-Systems: Datové schránky se potýkají především s nepochopením jednotlivých účastníků

Současný stav, tedy "nepřipravenost institucí" souvisí s nepochopením jednotlivých účastníků celého projektu a malou intenzitou informační kampaně k problematice datových schránek.


Dnes se podle představitelů firmy T-Systems ukazuje, že velká část institucí podcenila přípravu, která nespočívá pouze v přijetí datové schránky jako jednoho prvku, ale je třeba řešit i navazující činnosti jako je bezpečné úložiště - po devadesáti dnech se dokument v datové schránce smaže a je třeba zajistit jeho originalitu a uložení.

Větší množství dat také vyžaduje optimalizaci a navýšení přenosových kapacit a úložišť, zajištění oběhu a spisové služby a další činnosti, které se dnes běžně provádějí s papírovým provedením dokumentů.

Kromě zákona 300/2008 Sb. o datových schránkách je třeba brát do úvahu i zákon 499/2004 Sb. o spisové službě a archivnictví, který do problematiky dokumentů a jejich uložení velmi úzce zasahuje.

Současné řešení velké části právnických osob i veřejných institucí tak postupuje "per partes", a z toho lze dovodit většinu současných problémů.

I přes tyto "porodní bolesti" jsou prý však datové schránky významným krokem k elektronizaci veřejné správy v rámci eGovermentu a komunikaci mezi právnickými osobami a státem (v první řadě).

Datové schránky představují podle T-Systems významný přínos pro komunikaci, druhou stranu mince však je nutnost širšího pojetí celého projektu a realizace opatření, která pomohou datové schránky uvést do úspěšného provozu.Komentáře