T-Systems začala spolupracovat s ČVUT – nabízí příležitosti pro studenty

Smlouvu o spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) uzavřela společnost T-Systems Czech Republic.


Úzká kooperace byla zahájena s Fakultou elektrotechnickou (FEL) a je zaměřena především na realizaci projektů v oblasti ICT. Součástí spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z fakultních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi, a také spolupráce při zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty.

T-Systems také umožňuje studentům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.

„Spolupráce s vysokými školami, především technického zaměření, pro nás představuje významný oboustranný přínos pro další rozvoj oboru ICT a techniky obecně,“ uvádí Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. „

Navázaná spolupráce umožňuje užší vazbu mezi vědeckým a komerčním sektorem a vzájemnou výměnu informací. Studenti školy tak mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi.Komentáře