Teaming 2 od Novellu nabízí pokročilou týmovou spolupráci založenou na Webu 2.0

Dostupnost Teaming 2, nové generace aplikace pro spolupráci, oznámila firma Novell. Novinka podle výrobce spojuje lidi, projekty a procesy na jediném místě, čímž pomáhá zvyšovat celkovou produktivitu.


Pomocí zabudovaného vyhledávače a komunikačních nástrojů webu 2.0 včetně článků wiki a blogů mohou uživatelé v reálném čase čerpat z odbornosti a znalostí organizace. V jednoduchém, trvale přístupném pracovním prostoru týmu lze vytvářet dokumenty, spolupracovat na tvorbě a úpravách obsahu a snadno spravovat verze. Mohou také vytvářet pracovní toky pro optimalizaci sběru podnětů od skupiny a schvalovacích procedur nebo automatizaci projektových procesů.

Kromě toho si koncoví uživatelé mohou organizovat svou práci i aktivity týmu v osobním pracovním prostoru, který nabízí konsolidovaný panel pro sledování a správu všech projektů a umožňuje jediným kliknutím rychle přejít do jakéhokoli z těchto prostorů.

Spojením datových štítků s výkonným vyhledávačem umožňuje Teaming 2 podnikům zachovat intelektuální majetek podniku a snadno k němu přistupovat. Tento proces umožňuje organizacím průběžně využívat kolektivní znalosti a ukládat informační majetek, aby bylo zaručeno, že se kolektivní znalosti podniku neztratí a budou kdykoli přístupné.

Dokumenty, elektronické zprávy, konverzace a komunitní znalosti jsou uloženy v jediném pracovním prostoru s integrovanými ovládacími prvky identit a zabezpečení.

Mezi nové funkce aplikace Teaming podle výrobce patří:

- Panel relevance - umožňuje uživatelům sledovat lidi a pracovní prostory, které jsou relevantní pro ně a jejich konkrétní projekty.

- Pracovní prostory s vlastní grafickou úpravou - umožňují týmům přizpůsobit si vlastní bezpečná a spolehlivá virtuální umístění pro sdílení informací.

- Přizpůsobitelné výchozí stránky týmu - umožňují vytvářet osobní výchozí stránky, kde jsou soustředěny všechny relevantní informace.

- Vylepšení pracovního toku - umožňují uživatelům zobrazovat historii stavů a vytvářet pracovní postupy v uživatelsky velice vstřícném návrhovém procesu.Komentáře