Telefónica O2: tržby z IT a datových služeb poklesly, naopak ADSL zákazníky výrazně zaujalo

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v prvním pololetí 2009 byly podle firmy negativně ovlivněny mimo jiné snížením mobilních terminačních poplatků.


Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % na 29 737 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 7,5 % na 14 631 mil. Kč. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních šesti měsících 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, a o 9,8 % na 6 465 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice klesly meziročně o 5,5 % na 15 640 mil. Kč v prvním pololetí 2009, ve druhém čtvrtletí o 7,9 % na 7 726 mil. Kč.
Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5% a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Konsolidované provozní náklady klesly meziročně v prvním pololetí 2009 o 5,5 % na 16 823 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 13,9 % na 7 765 mil. Kč, zejména díky poklesu nákladů na propojení (snížení mobilních terminačních poplatků) a efektivitě v oblasti vynakládání nákladů na marketing a prodej.
Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl meziročně v prvním pololetí 2009 o 4,4 % na 13 692 mil. Kč, a o 6,9 % na 7 078 mil. Kč ve druhém čtvrtletí.
Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2009 klesl meziročně o 1,4 % na 5 722 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 8,6 % na 3 077 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy a nižší daní z příjmu.
Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2009 výše 2 905 mil. Kč, meziročně o 19,9 % více, zejména díky zrychlenému rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice. V prvním pololetí 2009 bylo pokrytí rozšířeno do dalších pěti velkých měst (Plzně, Ostravy, Českých Budějovic, Olomouce a Ústí nad Labem). V prvním pololetí dosáhla výše volných hotovostních toků 6 679 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26,7 %.
Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Deltax Systems, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled segmentu pevných linek
Segment pevných linek zaznamenal opět solidní výsledek v oblasti růstu zákazníků. Pokles pevných telefonních linek se nadále meziročně snižuje, zatímco počet zákazníků vysokorychlostního připojení k internetu a digitální televize roste. V květnu 2009 společnost představila novou koncepci služeb pro domácnosti. Ta změnila dosavadní strukturu služeb kombinace hlasových služeb s dalšími službami do předem definovaných balíčků na flexibilní kombinaci služby vysokorychlostního připojení k internetu samotnými zákazníky s dalšími fixními a mobilními službami. Díky tomu si zákazníci vyberou pouze služby, které plně uspokojí jejich potřeby.
Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci prvního pololetí roku 2009 výše 1 804 tisíce, meziročně o 6,9 % méně. Ve druhém čtvrtletí poklesl počet pevných linek o 47,1 tisíc, tedy o 18,7 % méně než ve druhém čtvrtletí 2008, což potvrzuje zpomalující se meziroční pokles z předešlých čtvrtletí.
Hlasový provoz generovaný v síti pevných linek klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 13,2 % na 1 063 mil. minut díky pokračujícímu poklesu pevných linek a nahrazování fixního hlasového provozu mobilním.
Počet maloobchodních přípojek ADSL na konci června 2009 dosáhl výše 634 tisíc. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí 2009 činil 21,7 tisíc, což je 1,7 krát více než ve stejném období v roce 2008, především díky pokračující propagaci služeb vysokorychlostního připojení k internetu. Počet velkoobchodních přípojek ADSL klesl meziročně o 16,9 % na 48 tisíc, celkový počet přípojek ADSL tak na konci června 2009 dosáhl výše 682 tisíc. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci června 2009 výše 133 tisíc, meziročně o 35 % více.
Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 9,8 % na 6 465 mil. Kč. Vývoj jednotlivých kategorií výnosů byl následující:
• Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 12,8 % na 3 917 mil. Kč díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek.
• Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné, propojení) poklesly v prvním pololetí 2009 dohromady meziročně o 6,9 % a o 11,8 % ve druhém čtvrtletí.
o Výnosy z hovorného poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 18,2 % na 1 593 mil. Kč a o 20,9 % ve druhém čtvrtletí, z důvodu nižšího hlasového provozu generovaného zákazníky v pevné síti.
o Výnosy z propojení v prvním pololetí 2009 meziročně vzrostly o 1,5 % na 2 306 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 5,6 %. Tento vývoj byl výsledkem poklesu mezinárodního tranzitního provozu.
• Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu(ADSL, IPTV) vrostly v prvním pololetí meziročně o 7 % na 2 201 mil. Kč.
• Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení klesly v prvním pololetí meziročně o 5,6 % na 821 mil. Kč, a o 9,1% ve druhém čtvrtletí.
• Výnosy z datových služeb poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 6,7 % na 1 816 mil. Kč, a o 8,6 % ve druhém čtvrtletí.

Přehled mobilního segmentu
Celkový počet mobilních zákazníkův České republice dosáhl ke konci června 2009 výše 4 835 tisíc, meziročně o 2,1 % více. Počet smluvních zákazníků vzrostl ke konci června 2009 meziročně o 12,4 % na 2 663 tisíce. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí dosáhl 66,4 tisíce, meziročně o 4,4 % více díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na smluvní služby a rostoucí oblibě tarifů O2 NEON mezi zákazníky. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci druhého čtvrtletí 2009 výše 2 172 tisíc, meziročně o 8,2 % méně.
Ve druhém čtvrtletí však společnost zaznamenala významné snížení čistých úbytků zákazníků předplacených služeb. Ve druhém čtvrtletí 2009 jejich počet poklesl o 14,2 tisíce oproti 96,1 tisícům v prvním čtvrtletí 2009 a oproti 85 tisícům ve druhém čtvrtletí 2008. Na konci června 2009 dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu 55,1 % ve srovnání s 50 % s koncem června 2008.
Celkový počet tarifních datových zákazníků dosáhl na konci června 2009 výše 226 tisíc, meziročně o 6,8 % více.
Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním pololetí 2009 výše 1,9 % ve srovnání s 2,1 % v prvním pololetí 2008. Ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 1,7 %, tedy o 0,2 p.b. a o 0,4 p.b. méně ve srovnání s druhým čtvrtletím 2008, respektive prvním čtvrtletím 2009.
Celkový mobilní hlasový provoz v České republice vzrostl meziročně v prvním pololetí 2009 o 10,1 % na 3 987 milionů minut (ve druhém čtvrtletí meziročně o 11,3 % více) a to zejména díky nárůstu počtu zákazníků a úspěšné nabídce tarifů neomezených tarifů O2 NEON.
Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU dosáhl v prvním pololetí 2009 výše 526 Kč, což představuje meziroční pokles o 5,9 % především díky optimalizaci spotřeby zákazníků a dále díky snížení mobilních terminačních poplatků. ARPU tarifních zákazníků dosáhl v prvním pololetí výše 784 Kč, ve srovnání s 889 Kč v prvním pololetí 2009 (pokles o 11,8 %), zatímco ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 758 Kč ve srovnání s 894 Kč ve druhém čtvrtletí 2008. Hlavním důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byla pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby.
ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 10,5 % na 223 Kč a o 10,7 % na 228 Kč ve druhém čtvrtletí 2009. Důvodem byla optimalizace spotřeby zákazníků v prostředí zpomalující se domácí ekonomiky a migrace zákazníků s vyšší hodnotou ze segmentu předplacených služeb na tarifní služby. Ke zlepšení však došlo v druhém čtvrtletí 2009 ve srovnání s prvním čtvrtletím, když došlo k nárůstu o 3,9 %.
Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 5,5 % na 15 640 mil Kč, a o 7,9 % v samotném druhém čtvrtletí 2009. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 4,8 %,respektive o 7,6 %. Jednotlivé kategorie výnosů se vyvíjely následovně:
• Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 9,9 % na 4 135 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 9 %, díky růstu počtu tarifních zákazníků.
• Výnosy z hovorného klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 14,3 % na 4 712 mil. Kč, a o 14,5 % ve druhém čtvrtletí, díky růstu počtu zákazníků neomezených tarifů a díky poklesu výnosů ze zahraničního roamingu.
• Výnosy z propojení poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 7,1 % na 2 426 mil. Kč (o 8,5 % ve druhém čtvrtletí). Příčinou bylo snížení mobilních terminačních poplatků a nižší výnosy z roamingu zahraničních zákazníků v České republice.
• Ostatní výnosy (včetně výnosů ze služeb s přidanou hodnotou, z internetu a datových služeb a ostatních výnosů) poklesly dohromady v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,2 % na 3 893 mil. Kč, a o 13 % ve druhém čtvrtletí. Za tímto poklesem stála především optimalizace spotřeby zákazníků (SMS, MMS, služby obsahu a mobilní zákaznická řešení) a dále optimalizace chování zákazníků v zahraničí (datový roaming a SMS).Komentáře