Tištěné dokumenty lze snadno a zdarma převést na právně platnou elektronickou kopii

Elektronickou kopii s právním účinkem, jejímž originálem je listinný dokument, lze nově vytvořit vlastními silami. Tuto službu nabízí podnikům i veřejnosti portál www.SecuStamp.com.


Služby vychází z novelizované verze zákona o spisové službě a archivnictví (499/2004Sb.) která umožňuje vytvářet z listin elektronické kopie s právním účinkem i „neurčeným původcům", tedy občanům a podnikům. Pochopitelně při dodržení určitých podmínek, které zajistí, že bude možné jednoznačně určit osobu, která konverzi provedla. Proto musí uživatel vlastnit zaručený elektronický podpis.

„Konverze dokumentů do elektronické podoby se zachováním právního účinku radikálně zjednodušuje každodenní obchodní úkony. Stačí připomenout třeba možnost poslat e-mailem plnou moc, potvrzení o akreditaci, živnostenský list nebo smlouvu. Nikoliv neověřený sken, ale skutečný elektronický dokument s právním účinkem," uvedl ředitel divize on-line služeb ve společnosti Software602 Pavel Durdil.

Další novinkou na portálu www.secustamp.com je nástroj pro elektronické schvalování. Ten umožňuje připojit k jednomu dokumentu neomezený počet elektronických podpisů nebo naopak jedním kliknutím podepsat větší počet dokumentů. Zákazníci mohou tento inteligentní formulář, k němuž jsou podepisované dokumenty připojeny jako příloha snadno upravit podle grafického designu vlastní organizace.

Pro nekomerční použití jsou veškeré služby portálu zdarma. Stačí provést velmi jednoduchou registraci. Uživatel nemusí mít ani svůj zaručený elektronický podpis, některé služby jsou ovšem bez podpisu obtížně využitelné.Komentáře