ToolCloud zjednodušuje správu nástrojů Embarcadero, třeba formou využití dle aktuálních potřeb

ToolCloud, odlehčený serverový software pro podnikové sítě, který administrátorům umožňuje centrálně spravovat nástroje Embarcadero, nastavovat a zajišťovat licenční politiku, přidělovat a dodávat nástroje prostřednictvím sítě jednotlivým uživatelům, představila společnost Embarcadero.


ToolCloud podle výrobce mění dostupnost a správu nástrojů jak uživatelům, tak administrátorům. Poskytuje správu licencí a přehledy jejich použití. Zajišťuje shodu s podnikovými normami a nařízeními i tím, že sleduje a zajišťuje dodržování licenční politiky. Dovolí uživatelům provozovat různé verze stejného nástroje vedle sebe, aniž by nastaly jakékoli konflikty. Možnosti ToolCloud jsou standardně poskytovány pro síťové pojmenované a pro síťové souběžné licence sady nástrojů All-Access i pro jednotlivé produkty DBArtisan, ER/Studio, Rapid SQL, Delphi, C++Builder a ostatní.

ToolCloud je dostupný i ve variantě InstantOn, s jejíž pomocí mohou uživatelé na svých počítačích používat celou škálu nástrojů podle své okamžité potřeby s tím, že není třeba produkty předem instalovat, produkty se spouští okamžitě a nedojde k žádným konfliktům.

ToolCloud podle výrobce nabízí:

• Dostupnost na vyžádání – ToolCloud dodává nástroje i formou InstantOn, takže uživatelé mohou jediným klikem okamžitě spustit nástroj Embarcadero na svém počítači bez předchozí instalace, bez zápisu do registrů a bez konfliktů aplikací či knihoven dll. Organizace tak mohou ušetřit stovky hodin, protože se nemusejí starat o to, aby na každé pracovní stanici byla ta správná konfigurace nástrojů. InstantOn šetří spoustu cenného času, protože dovolí okamžité spuštění produktu i v chráněných a uzamčených prostředích stolních počítačů, u kterých jsou jakékoli instalace dalšího software problémem.

• Výkazy využívání a zprávy – ToolCloud poskytuje sledování jednotlivých licencí podle uživatelů, produktů a skupin, takže správci okamžitě vědí, kolik licencí je využíváno, kdy a kým.

• Zjednodušenou správa licencí – centralizovaná správa licencí je daleko jednodušší, protože všechny licence nástrojů se ovládají z jediného místa. Správce může bez omezení určovat, kdo má přístup k jakému software a může jednoduše přiřazovat licence jednotlivým uživatelům a provádět další změny.

• Snížení nákladů – společnosti ušetří centralizací a zjednodušením licencování software až statisíce; nemusí totiž neustále udržovat na pracovních stanicích správné konfigurace nástrojů a vyhne se nákupu zbytečně vysokého počtu licencí.Komentáře