Trask: Jen 14 % českých firem uvádí, že BPM představuje společný projekt byznysu a IT

Společnost Trask solutions nedávno uspořádala odbornou konferenci „BPM – řešení v praxi“, kde proběhl i průzkum, ve kterém se celkem 45 respondentů z řad významných českých firem vyjádřilo svůj pohled na řízení procesů a jejich automatizaci v kontextu své společnosti.


Na otázku „Je prosazování a fungování BPM ve vaší firmě spíše na IT nebo spíše na byznys útvarech?“ 43 % respondentů odpovědělo, že jde o záležitost IT a stejný počet uvedl byznys útvary. Jen 14 % uvedlo, že jde o společnou aktivitu byznysu a IT.

Vysoký podíl rozhodování IT oddělení může podle Trasku značit očekávání byznysu, že IT má samo přijít s nabídkou, jak podpořit obchodní útvary v jejich aktivitách. Přesto, že jde o klíčový faktor úspěchu pro efektivní fungování BPM, je podíl firem, kde na BPM vzájemně spolupracuje byznys a IT, poměrně nízký.

Dále 41 % respondentů uvedlo, že argumentem pro automatizaci procesů jsou zejména úspory v oblasti lidských zdrojů, dalších 37 % pak především v podpoře klíčových procesů, jejich optimalizaci a v konkurenčních výhodách a konečně zbylých 22% spojuje rozmach BPM s modernizací a úsporách na straně IT.

Až 85 % respondentů považuje za logické nasadit zároveň s BPM i odpovídající nástroje na jejich podrobné měření a vyhodnocování a více než 75 % z respondentů považuje za důležitou „vizualizaci“ procesů, průběžné vyhodnocení a zobrazení výkonnosti procesů a zaměstnanců pomocí porovnání s předepsanými KPI a SLA.Komentáře