Trask rozšiřuje management, chce se více prosadit v telco segmentu

Konzultační a technologická společnost Trask oznámila, že v rámci rozšiřování kompetencí byl do managementu společnosti jmenován Ondřej Němeček. Ve své pozici se zaměří na rozvíjení pozice Trasku v telco segmentu.


němeček

Ondřej Němeček (na fotografii) přichází do Trasku ze společnosti Hewlett-Packard, kde působil sedm let jako projektový a programový manažer konzultační divize pro segment telco. Na své pozici se podílel na řadě významných projektů, např. implementaci Centrální Integrační Platformy (CIP) v Telefónica O2 CZ nebo implementaci řešení Mobile Number Portability (MNP) v Telefónica O2 SK. Ve společnosti T – Mobile CZ vedl projekt implementace platformy Vivian/DARE a přispěl k největšímu současnému TMCZ programu implementace Next Generation CRM.

Dodávka řešení a konzultační služby pro telco klienty tvoří údajně významnou část podnikatelských aktivit společnosti Trask a patří k jejím dlouhodobým prioritám. Pozice manažera pro tuto oblast má prohloubit spolupráci s  partnery a umožnit jim těžit ze zkušeností společnosti Trask v dalších oblastech, například v segmentu bankovnictví.Komentáře