U větších organizací s pobočkami je vhodné nasazovat více úrovní ERP

Třetina respondentů v nedávném průzkumu společnosti Epicor, který mapuje strategii firem ve vztahu k systémům ERP, uvedla, že uvažují i o ERP systémech typu Tier 2 a nasazení dvojúrovňových (two-tier) řešeních.


Systémy třídy (tier) 1, které pochází od největších dodavatelů, nabízejí vysokou funkčnost, ale jsou nákladné a náročné na implementaci i další změny předdefinovaných šablon. Systémy třídy 2 byly tradičně určeny firmám střední velikosti a jejich velkou výhodou vždy byla snazší přizpůsobitelnost konkrétním požadavkům zákazníka, například regionálním rozdílům. ERP systémy třídy 3 pak cílily na malé firmy nebo jednouživatelská prostředí.

ERP systémy různých „tříd" spolu dnes mohou snadno spolupracovat a třídu 2 lze například dobře integrovat do větších celků využívajících řešení třídy 1. Právě to se označuje jako dvojúrovňový (two-tier) přístup k ERP. V jeho rámci lze ponechat řešení třídy 1 tam, kde jsou již nasazena a kde složitost podnikání odůvodňuje vyšší náklady na pořízení, implementaci a údržbu, naopak systémy třídy 2 lze nasadit v místech, která potřebují výkonný ERP systém, ale řešení třídy 1 by bylo příliš nákladné nebo by úroveň místní podpory nedokázala zajistit jeho plnou funkčnost.

Typickým příkladem tohoto pojetí je, že systém třídy 1 je nasazen v centrále firmy a jejích největších regionálních centrech, ERP třídy 2 pak na dalších pobočkách, v distribučních centrech nebo výrobních závodech. Integrace těchto systémů zaručuje, že data mezi nimi nebudou ztrácena nebo je nebude třeba přenášet ručně. Kromě úspor nákladů nabízí dvojúrovňový přístup i větší pružnost. Oba ERP systémy provozované vedle sebe mohou být od stejného dodavatele, ale i od různých.

Velké firmy mnohdy rostou pomocí akvizic. V tom případě získají spolu s koupenou firmou často zcela odlišné IT prostředí. Systémy třídy 2 jsou v takovém případě ideální volbou pro integraci IT koupené firmy do prostředí jejího nového vlastníka. Kromě cenové úspornosti může v tomto případě celý proces proběhnout velmi rychle. Konsolidace systémů zajistí okamžitě lepší dostupnost potřebných informací v rámci celé sítě.

„Je zajímavé, že ačkoliv 59 % respondentů má svoji strategii založenou na jediném systému ERP, pouze polovině z nich se ho v současnosti podařilo implementovat na většině svých poboček. Třetina z nich proto jako řešení problému zvažuje dvojúrovňovou strategii," uvedl James Norwood, viceprezident pro produktový marketing společnosti Epicor.

„Náš průzkum ukazuje, že hlavním důvodem zájmu o víceúrovňový přístup je to, že v takovém případě lze ERP systémy v rámci celé společnosti nasadit rychleji. Systémy navíc lépe plní specifické požadavky existující v různých částech společnosti, zlepšují kvalitu dat i reportingu. Jako největší výzva je v rámci této strategie vnímána dokonalá synchronizace dat," dodává Norwood.Komentáře