Účetní poradenství jako součást služeb Helios Orange nově nabízí firma Asseco

Soubor poskytovaných služeb rozšířila společnost Asseco Solutions, konkrétně tým Helios Orange. Nové služby se týkají oblasti účetní metodiky a lze je podle dodavatele využít jak při zavádění ekonomické agendy nové organizace, tak při revizi této oblasti ve společnosti existující.


Jedná se zejména o vytvoření a aktualizace účetních vnitropodnikových směrnic, návrh organizace zpracování účetnictví, vyhotovení principů a zásad vnitropodnikového účetního třídění, stanovení postupů při zavádění operativních evidencí, návrh a nastavení kontrolních mechanismů a postupů.

Služby se týkají také oblasti reportingu, která bývá časově náročná a při níž je nutno znát nejen způsob třídění dat ale i řadu nástrojů pro jejich agregaci s cílem získání relevantních výstupů. V této oblasti nabízí Asseco Solutions vytvoření jak jednorázových, tak i opakovaných reportů pro interní účely, zpracování reportů dle požadavků bankovních ústavů nebo státních úřadů.

Další oblastí, na níž se služba vztahuje, je inventarizace zásob a hmotného a nehmotného majetku. To je činnost povinná ze zákona a její správné provedení a následné vyhodnocení má vliv na správnost vedení účetnictví. V této oblasti nabízí Asseco Solutions podporu ve dvou rovinách: metodické nebo přímé podpory

„Existence vnitropodnikových předpisů, jejich pravidelná revize a aktualizace napomáhá prosperitě firmy v mnoha ohledech,“ říká Lenka Komůrková, konzultantka Helios Orange. „Kvalitně vytvořené směrnice a postupy představují jeden z nástrojů pro vnitřní řízení účetní jednotky. Napomáhají v případě adaptace nových pracovníků a přinášejí majiteli i vedení společnosti zvýšenou jistotu, že nedochází k nahodilému a neefektivnímu provádění činností nebo k nesprávnému rozhodnutí některých pracovníků. V případě komunikace s finančním úřadem poskytují oporu při odůvodnění zvoleného postupu,“ dodává Lenka Komůrková.Komentáře