Úložiště s velmi nízkou latencí představilo EMC

Akcelerátor Isilon A100 Performance Accelerator Node, který zvyšuje souběžnou propustnost úložišť scale-out při minimální latenci, představilo EMC.

Úložiště s velmi nízkou latencí představilo EMC


Ve výbavě nechybí paměť 256GB L1 cache na uzel (osminásobný nárůst oproti současným 32GB RAM), která dokáže pojmout obrovské aktuálně zpracovávané datové sady. Ty je tak možné načítat s mimořádně nízkou latencí.

Kromě toho by uzly A100 měly poskytovat agregovanou propustnost 1100 MB/s na uzel, která podnikům umožňuje podporovat pracovní postupy vyžadující extrémní úrovně souběžné propustnosti. Na trhu se objeví začátkem letošních prázdnin.

Uzly A100 nabízejí možnost škálovat výkonnost nezávisle na kapacitě diskových svazků, ale také významně zrychlit clusterové operace jako opakované sestavení disků a uzlů, prokládání souborů (file striping) a souborová replikace.

Své uplatnění najde novinka nejenom v oblasti médií a zábavy, ale také například při genetických rozborech v organizacích zabývajících se přírodními vědami nebo při analýze výsledků průzkumů v těžařských společnostech. 

Implementace výkonných úložišť schopných podporovat vysoce paralelní úlohy je nutností v celé řadě odvětví a vysoký výkon se stává nezbytným předpokladem udržení konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory nové generace pracovních postupů a aplikací.

Úvodní foto: © Santiago Cornejo - Fotolia.com


Komentáře