Úplnou kontrolu nad výrobními zdroji slibuje novinka od IFS

IFS Advanced Planning Board (APB) je nový nástroj společnosti IFS pro plánování a kontrolu nad výrobními zdroji. Jedná se o praktický panel, který poskytuje uživateli dokonalý přehled o alokaci zdrojů ve výrobních provozech.


Vzhledem ke tvrdé konkurenci ve výrobním průmyslu nebylo nikdy tak důležité přesné a přehledné plánování zdrojů a materiálů, které pomáhá zefektivnit dodavatelský řetězec, optimalizovat výrobu a kontrolovat náklady. Proces plánování ve výrobě je charakteristický svou komplikovaností. Materiály a zdroje jsou přidělovány na více objednávek v různých fázích výroby a v odlišných pracovních provozech. Často se tak děje bez jasné představy o dopadu změn plánování objednávek na návaznost dalších zadání výrobního procesu i celkovou výkonnost podniku.

APB proto plánovačům nabízí jedinečné grafické znázornění dílenských operací. Pomáhá jim plánovat několik výrobních zadání souběžně, predikovat vliv narušení dodavatelského řetězce a přesně plánovat a reagovat na změny tak, aby firma dokázala plnit náročné dodací termíny.

Panel APB v kombinaci se sadou IFS Applications umožní uživatelům přesně určit nejen materiály, ale i lidské zdroje a zařízení potřebné pro více souběžně vyřizovaných objednávek. Pomocí ikon znázorňuje různé části výrobního procesu a vytváří tak grafické znázornění operací a dostupnosti zdrojů. Umožňuje plánovačům podle potřeby plánovat a přesouvat prostředky jednoduchým přetahováním myší. Své dílenské objednávky vyberou například z problematických pracovních center, přenesou je na panel APB, naplánují je z hlediska požadovaného dokončení výroby, provedou nezbytné změny a jakmile jsou spokojeni, přenesou je zpět do databáze.

Řešení se také dá použít pro simulace hypotetických scénářů: na vybraných dílenských zadáních umožňuje simulovat mimořádné situace (od selhání strojů, až po propad personální kapacity a dostupnosti výrobních dílů)- a analyzovat důsledky. Lze tak vytvořit varianty plánu pro mimořádné situace a rychle se přizpůsobit změnám na trhu i potřebám odběratelů. Výsledkem je optimalizované využití strojního zařízení a omezení dopadu potíží v dodavatelském řetězci na včasné plnění objednávek.Komentáře