V Česku bude páteřní uzel pro sdílení snímků z družic

V České republice vznikne jeden ze sedmi uzlů páteřní sítě, které se podílejí na distribuci velkého objemu snímků z družic Sentinel do národních datových center, jež je poskytují koncovým uživatelům. Je to výsledek projektu Data Hub Relay – Czech Republic, který připravilo sdružení Cesnet ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky a který financuje Evropská kosmická agentura (ESA).

V Česku bude páteřní uzel pro sdílení snímků z družic


Rodinu družic Sentinel, které poskytují snímky ve středním a vysokém rozlišení, vyvinula ESA pro program Evropské unie Copernicus. Uzly Data Hub Relay získávají nejčerstvější snímky ze zdrojů Evropské kosmické agentury a starají se o jejich následnou synchronizaci a distribuci, aby snížily zatížení linek ESA. Cesnet pro tyto účely zřídí nové datové úložiště a zároveň nabídne specifické mechanismy pro přístup k datům.

Družice Sentinel pozorují Zemi v různých částech spektra: od vi­ditelného světla přes infračervené záření až po mikrovlny (radarová pozorování). V důsledku využití různých částí spektra lze o zemském po­vrchu, atmosféře i mořích zjišťovat velké množ­ství informací, charakteristik a vlastností, které jsou při pozorování ve viditelném světle a z povrchu Země pouze obtížně zjistitelné, pří­padně se nedají odhalit vůbec. To skýtá nepřeberné množství využití ve vědě, ale i v běžném ži­votě.

Může jít například o sledování následků povodní, měření výšky lesa, sledování deformace tělesa přehradní nádrže, sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravní infrastruktury, klasifikaci zemědělských plodin, sledování těžby či rozvoje území v rozsahu regionů a podobně.

Úvodní foto: © ESA


Komentáře