Vectoring nabídne vyšší rychlosti připojení

Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně Cetin) zavádí vectoring na technologii VDSL2 do své metalické sítě. Jedná se o moderní technologii umožňující dosáhnout vysokých přenosových rychlostí odstraněním přeslechů mezi souběžnými vedeními v metalickém kabelu.

Vectoring nabídne vyšší rychlosti připojení


V říjnu loňského roku společnost Cetin oznámila, že v příštích sedmi letech investuje 22 miliard korun do rozvoje svých telekomunikačních sítí, násobně zrychlí připojení k internetu prostřednictvím pevné sítě a umožní tak skutečně zásadní skok v kvalitě připojení.

Jednou z možností, jak dosáhnout zvýšení rychlosti připojení, je právě technologie vectoringu VDSL2. V kombinaci s investicemi do rozvoje optické přístupové sítě prostřednictvím výstavby FTTC (Fiber To The Cabinet), kdy se zkrátí místní smyčka, tak dojde k výraznému zrychlení internetového připojení i při využití stávajícího metalického vedení. Nasazení vectoringu na technologii VDSL2 umožní dosáhnout rychlostí přes 100 Mbit/s.

Produktový manažer Cetin Robert Pešta k tomu doplňuje: „Díky nasazení vectoringu na technologii VDSL2 zlepšíme dostupnost a stabilitu vyšších rychlostí v naší síti. Dodržíme tak své dříve zveřejněné závazky programu zvyšování kvality. Na významné části přípojek budeme mít dostupnou rychlost 100 Mbit/s.“

Pro efektivní fungování vectoringu VDSL2 je klíčové, aby koncové zařízení u zákazníka (tj. modem) na straně poskytovatele internetového připojení (Internet Service Provider, ISP) podporovalo vectoring VDSL2. 


Úvodní foto: IDG Czech Republic © Radan Dolejš


Komentáře