Veeam nabízí zálohování pro Amazon Web Services

Veeam Backup for AWS poskytuje AWS-nativní zálohování a obnovu v rámci Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), které je nákladově efektivní i bezpečné a je k dispozici výhradně v AWS Marketplace v bezplatné i placené verzi a edici Bring Your Own License (BYOL).

Veeam nabízí zálohování pro Amazon Web Services


Veeam Backup for AWS je možné implementovat jako samostatné řešení zálohování AWS a obnovy po havárii pro AWS-to-AWS zálohování, nebo jej integrovat s platformou Veeam, což poskytne mobilitu cloudu a přenositelnost dat pro zálohování, obnovu a migraci do, z a v rámci jakéhokoli prostředí – cloudového, virtuálního nebo fyzického.

Nejnovější verze Veeam Backup for AWS zahrnuje například:

  • AWS disaster recovery na ochranu před regionálními výpadky replikováním a obnovou Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshotů napříč účty a regiony AWS.
  • Integrace s nově uvedeným changed block tracking (CBT) API pro zmenšení zálohovacího okna, stejně jako snížení výpočetních a úložných nákladů.
  • Aplikace konzistentních snapshotů a záloh běžících instancí Amazon EC2 bez vypnutí nebo odpojení připojených Amazon EBS jednotek.
  • Public RESTful API pro bezpečné připojení externích aplikací a workflow pro integraci a řízení Veeam Backup for AWS.
 
Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře