Většina IT manažerů se bojí reakcí svých šéfů kvůli ochraně dat

Téměř polovina dotázaných IT manažerů malých a středních firem v celé Evropě se obává obnovy dat po útoku viru nebo selhání pevného disku a klasifikuje to buď jako stresující nebo velmi stresující zážitek. Jde mimo jiné o důsledek nedostatečně připravených postupů pro zálohování a obnovu.


Uvádí to studie, kterou uveřejnila firma Acronis.

Průzkum zjistil, že jedním z hlavních zdrojů napětí je zabezpečení dat pro management firmy. 29% respondentů hodnotí stres způsobený ztrátou dat výkonného ředitele stejně, jako kdyby před odletem na dovolenou na letišti zjistili, že si zapomněli pas. Dalších 29% respondentů to kvalifikovalo jako stejně stresující, jako kdyby přišli pozdě na pracovní pohovor.

Při dotazu, od koho vnímají při obnově dat největší tlak, 59% cítí největší napětí ze strany výkonného ředitele nebo šéfa, kdežto jedna čtvrtina IT manažerů se vlastně nejvíce stresuje sama. Tento výzkum ukazuje, že i když si IT manažeři uvědomují, jak důležité je zálohování a obnova, přesto často nemají připravené správné procesy, aby plně důvěřovali svým postupům pro obnovu po havárii. To vede k vysoké hladině stresu v mnoha organizacích.

Výzkum ukázal, že většina (72%) organizací se stále spoléhá na strategii zálohování na konci dne, přičemž je zarážející, že 1 z 10 firem zálohuje data nanejvýš jednou týdně. Pouze menšina zálohuje každou hodinu. Spoléhání se na tyto strategie v případě selhání systémů znamená, že mnohé podniky riskují ztrátu celých dnů práce, což může vést k podstatným ztrátám produktivity a zisku.Komentáře