Virtuální datacentra složená z komponent různých výrobců nabídne Dell

Virtual Integrated System (VIS), komplexní řešení pro vytváření virtuálních datových center, představil Dell. Konkurovat má mimo jiné platformám Cisco UCS nebo Blade System Matrix od HP. Dell se chce tímto krokem zbavit nálepky dodavatele levnějšího hardwaru a razantněji vstoupit na pole softwaru a služeb, kde jsou mnohem vyšší marže.


VIS dovolí podle dodavatele virtualizovat datová centra tak, že vytvoří pool výpočetních zdrojů, v rámci kterých bude zátěž spouštěna a přesouvána podle aktuálních potřeb. Posazen je nad klasické virtualizační platformy a dovoluje spravovat veškeré servery i síťové a úložné prostředky nezávisle na jejich výrobci jako jeden soudržný celek.

Srdcem VIS je produkt Advanced Infrastructure Manager (AIM), který mj. nabízí spuštění aplikace na novém serveru, pokud požadavky na její využití stouply. Současně je realizován i odpovídající provisioning pro síťové a úložné zdroje. Dalšími komponentami jsou Self-Service Creator, portál pro správu výpočetních zdrojů včetně zpětného vyúučtování jejich využití, a Director, nabízející monitorovací a analytické funkce pro zlepšení výkonnosti IT.Komentáře