Vmware nabídne Kubernetes jako službu, usnadní práci s virtualními kontejnery

Podporu pro řešení Kubernetes zahrnula do své platformy Photon firma VMware. IT oddělením to umožní poskytovat svým vývojovým týmům Kubernetes jako službu. Photon bude navíc nově nabízet i síťové a ukládací služby založené na technologiích NSX a Virtual SAN.

Vmware nabídne Kubernetes jako službu, usnadní práci s virtualními kontejnery


Platforma Photon zavádí podporu Kubernetes, síťové a úložné služby, aby umožnila IT poskytovat vývojářům rostoucí soubor služeb na vyžádání. Vývojáři podle tvůrců budou moci rychle poskytovat klastry, kontejnery a virtuální stroje Kubernetes podle katalogu velikostí strojů, kontejnerů a základních obrazů operačních systémů spravovaného IT.

Photon je vhodný tam, kde podniky zavádí DevOps a agilní vývojové postupy a požadují technologické zázemí, které podporuje praxi uplatňovanou při vývoji moderních aplikací. Photon také podporuje provozní IT týmy při přesouvání pracovních zátěží z veřejného do soukromého cloudu kvůli snížení provozních nákladů, aniž by musely obětovat výhody vysoké dostupnosti IT zdrojů.

 

Novinky ve službě Photon podle výrobce:

  • Kubernetes jako služba

Photon umožní provozním IT týmům poskytovat vývojářům Kubernetes jako službu multitenantním způsobem s izolací pracovních zátěží z důvodu bezpečnosti. Klastry Kubernetes – které mohou mít rozsah od jednoho po stovky nodů – lze poskytovat v řádu minut a vývojáři mohou své klastry podle potřeby zvětšovat bez přerušení provozu. Photon zajišťuje vysokou dostupnost díky funkcím jako automatické zotavování z výpadků a minimalizovala dobu, po níž nelze služby Kubernetes využívat.

  • Virtuální sítě založené na VMware NSX

Platforma Photon zavádí síťové služby založené na špičkové technologii NSX. Nejprve platforma nabídne služby přepínání a směrování a postupně kompletní sadu logických síťových prvků a služeb.

  • Hyperkonvergovaná úložiště založená na Virtual SAN

Photon zavádí blokové ukládací služby s využitím špičkového řešení Virtual SAN. Tato nová služba nabídne flexibilní a programovatelné perzistentní úložiště pro kontejnerizované a nativně cloudové aplikace. Služba bude poskytovat elastické úložiště, které lze rozšiřovat vertikálně i horizontálně, a které umožní rychlé zavádění aplikací. Pro pracovní zátěže se mohou využívat robustní datové služby, včetně deduplikace, tzv. roztažených klastrů, dopředné korekce chyb a dalších. Photon zákazníkům nabízí zjednodušenou hardwarovou architekturu, která umožňuje postupně rozšiřovat serverové a ukládací kapacity. Photon bude také možné propojit s externími diskovými poli NAS a SAN.

Úvodní foto: Fotolia © pixeltrap


Komentáře