VMware vylepšuje platformu pro hybridní cloud, usnadní to práci s aplikacemi

Nové funkce své sjednocené platformy pro hybridní cloud představil VMware. Podle tvůrců umožní rychleji vytvářet aplikace, zlepšit bezpečnost IT či zrychlit obnovu po havárii.

VMware vylepšuje platformu pro hybridní cloud, usnadní to práci s aplikacemi


Sjednocená platforma VMwaru pro hybridní cloud umožňuje vytvářet jedno konzistentní prostředí založené na produktech vSphere napříč privátním i veřejným cloudem, a bezpečně tak vytvářet, provozovat i poskytovat jakoukoli tradiční nebo nativní cloudovou aplikaci.

Založená je na architektuře softwarově definovaného datového centra a nabízí možnost volby způsobu, jak vytvářet a řídit aplikace i cloudová prostředí na základě aktuálních potřeb.

vCloud Air, veřejný cloud, který je součástí sjednocené platformy od VMwaru, umožňuje propojení datového centra a cloudu, takže všechny zdroje jsou přístupné a sdílené napříč hybridním cloudem.

Zároveň zjednodušuje procesy potřebné k využití hodnoty aplikací, a zároveň zajišťuje bezpečnost a výkon v souladu s požadavky organizací.

Nové a rozšířené služby vCloud Air podle výrobce jsou:

  • vCloud Air Disaster Recovery – přístup ke cloudovému obnovení po havárii (DR), které zahrnuje jedinou cloudovou řídící konzoli a cloudové služby, které zajistí sjednocenou ochranu pro všechny zdroje on- i off-premise. K novým funkcím patří:
    • Disaster Recovery OnDemand: VMware přidává možnost platit pouze za reálně využité služby v rámci vCloud Air Disaster Recovery. Organizace paušálně zaplatí za každý chráněný virtuální stroj a množství úložné kapacity využité virtuálními stroji. Pokud probíhá DR test nebo dojde k DR události, podniky zaplatí pouze za výpočetní výkon využitý při provozu virtuálních strojů.
    • Site Recovery Manager Air: Nová nabídka z oblasti software jako služba, která poskytne podnikům využívajícím vCloud Air Disaster Recovery řešení pro správu designu, testování, exekuci a orchestraci plánů pro centralizovanou podnikovou kontinuitu a zotavení po havárii. Site Recovery Manager Air umožní rychlé, spolehlivé a organizované obnovení aplikací využívajících více různých virtuálních strojů a datových center chráněných v rámci vCloud Air.
  • vCloud Air Object Storage – Obsahuje portfolio vysoce škálovatelných služeb úložiště pro nestrukturovaná data. První je provozovaný na cloudové platformě Googlu,  je založený na řešení Google Cloud Storage a integrovaný v rámci vCloud Air OnDemand. vCloud Air Object Storage provozovaný společností EMC je založen na technologii ViPR, nabízené v rámci EMC Cloud Services a integrovaném v rámci vCloud Air OnDemand. Produkt redukuje i potřebu ochrany dat díky zabudované redundanci.
  • vCloud Air SQL – Je to nové řešení nabízející databázi formou služby, které poskytne snadný přístup ke škálovatelným relačním databázím založeným na cloudu. vCloud Air SQL se poskytuje ve formě modelu, kdy podniky platí pouze za využité služby. vCloud Air SQL podporuje Microsoft SQL Server, s různými verzemi paměti, výpočetního výkonu a úložiště, a do budoucna by měl podporovat i další relační databáze.
Úvodní foto: Fotolia © ra2 studio


Komentáře