Volání přes internet s využitím existujících čísel slibuje IME od Cisca

Technologii Intercompany Media Engine (IME), která umožňuje zabezpečené volání přes internet mezi různými firmami, a to s využitím existujících telefonních čísel, představila firma Cisco.


Vedle audio- a videotelefonování umožní organizacím spolupracovat se svými zákazníky nebo obchodními partnery i prostřednictvím dalších funkcí unified communications. K uskutečnění hovoru firmy potřebují jen zařízení umožňující přenos videa a hlasu a možnost vytočení standardního telefonního čísla.

Velký potenciál využití má nová technologie například v rámci dodavatelského řetězce. S rostoucím počtem externích partnerů, s kterými organizace v jeho rámci spolupracuje a musí na ně spoléhat, se zvyšuje i potřeba intenzivnější komunikace bez ohledu na hranice jednotlivých podnikových sítí.

Technologie, jejíž standardy již Cisco předložilo komisi Internet Engineering Task Force (IETF), se při používání sama učí, což znamená, že dokáže přes internet zjistit nové trasy podle vzorců volání a automaticky rozpozná, když uživatelé pracují v síti vybavené řešením IME. Diagnostikuje a řídí rovněž veškeré aspekty nezbytné pro vysoce zabezpečené, kvalitní a nákladově optimalizované směrování hovorů prostřednictvím IP sítí.Komentáře