Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Josepha Fouriera proběhne 26.6.

Společnost Bull ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v České republice vyhlásí na Francouzském velvyslanectví výsledky soutěže o Cenu Josepha Fouriera 2012.

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Josepha Fouriera proběhne 26.6.


Cílem soutěže je ocenit nejlepší české studenty doktorandského studia za jejich výzkumnou práci v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování a na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Soutěž byla vyhlášena v březnu tohoto roku. Jednotlivé univerzity mohly zasílat nominace kandidátů spolu s jejich pracemi do 11.5. Dne 6.6. se na VUT v Brně sešla odborná porota v čele s Jean-Pierrem Panzierou, ředitelem produktové strategie Bull HPC. Na základě prezentací jednotlivých kandidátů vybrala porota tři nejlepší, již získají finanční dar, a dva nejlepší také stáž na vybrané francouzské univerzitě.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v úterý 26.6.2012 na Francouzském velvyslanectví v Buquoyském paláci (začátek akce je plánován na 11:00, předpokládané ukončení ve 14:00).

Ceny vítězům předá profesor Daniel Scherman, jeden z nejznámnějších francouzských vědeckých pracovníků v oblasti biochemie, za přítomnosti Pierra Lévyho, francouzského velvyslance v České republice.

Úvodní foto: © Bull


Komentáře