Vyladění kódu SQL na maximální výkon slibuje nejnovější produkt firmy Embarcadero

Vizuální diagramy ladění SQL a analýza indexů v produktu DB Optimizer zrychlují expertní rozhodování o výkonu SQL.


DB Optimizer vylepšila o podporu pokročilého zobrazování společnost Embarcadero. Podle jejích představitelů tak zjednodušuje vývojářům a správcům databází proces ladění a profilování SQL.

Ve verzi 2.0 spočívají inovace ladění SQL v zabudování grafických nástrojů jako je diagram vizuálního ladění SQL (VST - Visual SQL Tuning) či analýza indexů. S jejich pomocí mohou vývojáři rychleji pochopit prvky dotazu SQL a správci databází mohou činit daleko rychlejší rozhodnutí.

Nový diagram VST zobrazuje indexy a omezení v tabulkách a pohledech, stejně tak jako spojení (joins) použitá v příkazech SQL. To zviditelní možné chyby v návrhu schématu jako například kartézské spojení, implicitní kartézské spojení či relace n:n. Tím se zrychluje analýza i odstraňování chyb.

Analýza indexů také pomůže plně odhalit exekuční cesty SQL a porozumět tomu, které indexy jsou použity, nepoužity či zcela chybí. Pokud index chybí, nabídne DB Optimizer 2.0 svá doporučení pro optimální výkon. Ceny pro ČR a SR začínají na 48 300 Kč včetně ročního předplatného (údržby a podpory).

DB Optimizer podle výrobce představuje snadno použitelné a snadno instalovatelné integrované prostředí pro ladění a profilování kódu SQL podporující databáze IBM DB2 for LUW, Oracle, Microsoft SQL Server a Sybase.

"SQL se stává základním jazykem i pro vývojáře. S pomocí správných nástrojů se mohou i oni zúčastnit procesu ladění jeho výkonu a získávat jistotu, že kód, který předají testerům a správcům databází, je plně optimalizován", říká pan Greg Nerpouni, produktový manažer pro vývojářská řešení u společnosti Embarcadero. "DB Optimizer 2.0 umožní uživatelům ladit SQL na expertní úrovni a do důsledku maximalizovat výkon databází a aplikací."Komentáře