Vylepšená objektová databáze Caché nabízí lepší správu i bezpečnost

Možnost vytvářet bezpečné webové služby podle standardu WS-Security 1.1 bez dlouhého čtení manuálů slibují nové funkce databáze Caché.Soubor inovativních technologických doplňků pro svou objektovou databázi Caché představila společnost Intersystems. Nové funkce podle výrobce umožňují mimo jiné výkonnější vytváření a zpracovávání sestav, zvyšují bezpečnost webových služeb a rovněž zlepšují správu a sledování systému.
Hlavními novinkami v systému Caché podle výrobce jsou:
- Vestavný nástroj pro vytváření a zpracovávání zpráv - Nový modul sestav ZEN frameworku zcela eliminuje závislost na drahých externích reportovacích nástrojích. Vývojářům jsou snadno k dispozici pokročilé funkce pro vytváření a zpracovávání sestav a oddělení IT zaznamenávají významné úspory nákladů. Sestavy mohou být generovány ve formátu HTML, PDF a PostScript a je možné je zobrazit v prohlížeči či vytisknout. Programování změn je snadné a rychlé, což zajišťuje, že uživatelé mají obratem k dispozici nové požadované sestavy.
- Bezpečnost webových služeb - Caché rozšiřuje podporu standardu WS-Security 1.1. Ten je charakteristický tím, že než je možné začít se samotným vývojem, je třeba nastudovat velké množství velmi podrobných dokumentů, a to často trvá celé týdny. Implementace standardu WS-Security 1.1 společností InterSystems však prý znamená velký rozdíl - díky ní lze snadno a rychle vytvářet praktické, vysoce bezpečné webové služby, u nichž je zároveň zajištěna kompatibilita se standardem. Snadno a rychle tak lze implementovat klíčové bezpečnostní prvky, jako jsou digitální podpisy, šifrování pomocí klíče, vytváření certifikátů X.509 a prosazování zabezpečovacích postupů v Security Assertion Markup Language (SAML).
- Kvalitnější správa systému - Díky řadě nových vlastností je správa systému komplexnější
a zároveň se snáze implementuje. Nové úrovně validace, rozsáhlejší dokumentace a detailnější systémové informace zaručují, že konfigurace systému je validní a že je zachována integrita. Nově byl implementován standard IPv6 a k dispozici jsou též funkce pro zmenšení velikosti databáze v případě, že je znovu potřeba volné místo, podpora uživatelského přizpůsobení instalace pro usnadnění nasazení systému a vylepšení uživatelského rozhraní v portálu pro správu systému.
Databáze Caché jako škálovatelná objektová databáze pro transakční systémy zpracovává SQL dotazy podle dodavatele rychleji než relační databáze a umožňuje také rychlý vývoj webových aplikací.Komentáře