Výpočetní platforma Matlab nově podporuje iOS i Lego

Novou verzi výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab představily na tuzemském trhu Humusoft a MathWorks. Vylepšená byl i Comsol Multiphysics, softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů.

Výpočetní platforma Matlab nově podporuje iOS i Lego


Varianta R2015a přináší mimo jiné rozšíření podpory práce s big daty, ovládání výukového hardwaru přímo z Matlabu, interaktivní grafické ovládací prvky v modelech Simulinku či spouštění modelů Simulinku i na mobilních zařízeních Apple. Zcela nové jsou čtyři nadstavby: Robotics System Toolbox, Antenna Toolbox, Vision HDL Toolbox a Simulink Test.

Velmi významnou inovací je podle dodavatele rozšíření podpory práce s big daty. Algoritmus mapreduce lze nyní spouštět nejen na platformě Hadoop, ale také pod nástrojem Matlab Distributed Computing Server v rámci výpočetních clusterů.

Pozadu nezůstala ani podpora výukového hardware. Matlab lze propojit s platformou Arduino Leonardo či dalšími vývojovými deskami Adruino, komunikovat s nimi a využít je jako levné platformy pro sběr dat a ovládání pohonů. Sada příkazů pro komunikaci s výukovým hardware doplňuje stávající možnosti přímého exportu algoritmů a simulačních modelů na platformy Arduino, Raspberry Pi nebo Lego Mindstorms.

Zajímavé novinky přináší i grafický nástroj Simulink. Nyní je možné doplnit modely dynamických systémů o animované ukazatele a interaktivní ovládací prvky. Názorná vizualizace usnadní ladění modelů a je využitelná nejen ve vývoji, ale také při prezentaci dosažených výsledků.

Simulace modelů v reálném čase je nyní dostupná kromě Windows i na platformě Mac OS X. Z hlediska využití zařízení Apple pro hardware-in-the-loop simulace je významná podpora připojení měřicích karet pomocí sběrnice Thunderbolt. Firma Humusoft vyvinula pro tyto účely specializovaný měřicí systém MF644.

Mezi další rozšíření patří například interaktivní grafická aplikace pro klasifikaci dat a Machine Learning, funkce pro vstup a výstup audiosignálu s nízkou latencí, optimalizované knihovny DSP algoritmů pro čipy ARM Cortex-A, tepelné varianty bloků pro modelování převodovek a odhad kritické cesty bez spouštění syntézy HDL kódu.

 

Nové nadstavby Matlabu podle dodavatele:

Robotics System Toolbox: návrh a testování algoritmů v oblasti robotiky

Antenna Toolbox: návrh, analýza a vizualizace anténních prvků a polí

Vision HDL Toolbox: návrh systémů počítačového vidění a zpracování obrazu určených pro implementaci na FPGA

Simulink Test: tvorba, správa a spouštění testů v prostředí Simulink

Úvodní foto: © Kapley - Fotolia.com


Komentáře