Vysoce efektivní solární článek vynalezla IBM – a prý nebude drahý

Solární článek, u kterého je klíčová vrstva pohlcující nejvíce světla, jež je posléze přeměňováno na elektřinu, vyrobena výhradně z běžně dostupných prvků, představila společnost IBM.


Jedná se o tyto prvky: měď, cín, zinek, síra a případně selen – pomocí nich dosahuje podle představitelů výrobce solární článek účinnost přeměny energie 9,6 procent – což je o 40 procent vyšší, než byly hodnoty doposud dosahované pro tento typ materiálů.

Vědci IBM popisují svůj pokrok v technologii tenkého fotovoltaického filmu ve studii publikované časopisem Advanced Materials. Zdůrazněn je hlavně potenciál solárních článků pro výrobu levné energie, kterou lze široce komerčně využívat.

Technologie solárních článků od IBM se také odlišuje od svých konkurentů díky využití kombinace přístupů založených na roztocích a nanočásticích namísto oblíbených, ale nákladných vakuových technik. Změna výrobního postupu má umožnit výrazné snížení výrobních nákladů, neboť je konzistentní s technikami vysoce propustného nanášení jako je tisk, ponořování, rozprašování a štěrbinové lití.

V současnosti dostupné moduly solárních článků založené na polovodičových sloučeninách dosahují 9 – 11procentní účinnosti, a jsou primárně vyráběny ze dvou drahých složek – selenidu mědi, galia a india nebo teluridu kadmia. Pokusy vytvořit cenově dostupné solární články z hojně se vyskytujících materiálů nepřekročily 6,7procentní účinnost.Komentáře