Výstaviště v Hannoveru otevírá své brány, CeBIT začíná

Veletrh digitálního průmyslu CeBIT začíná 2. března 2010 a dle pořadatelů představí řadu nových mimořádných přehlídek a rozšíří svou obsahovou náplň, kterou vám v článku detailněji přiblížíme. Hlavní téma Connected Worlds, dokumentující konvergenci technologií a síťové propojení světových trhů a aplikací, se přitom objeví téměř ve všech oblastech veletržní nabídky.


Novinka: BITKOM Broadband World
Rychlý internetový přístup bude jedním z toptémat veletrhu CeBIT 2010. Německý svaz hightech BITKOM zorganizuje v rámci partnerské spolupráce se Spolkovým ministerstvem hospodářství a veletrhem CeBIT přehlídku „Broadband World“ v hale č. 12. Na 2 000 čtverečních metrech představí podniky svá řešení na téma široké pásmo. Výstavní oblast doplní velké fórum s řadou akcí, přednášek a prezentacemi Best-Practice. „Broadband World“ bude ústředním místem setkání výrobců, provozovatelů sítí, obcí, projektantů, uživatelů a představitelů politiky.

Nová nabídka pro internetové hospodářství ve Webciety
Internetová branže pokračuje na veletrhu CeBIT 2010 v úspěšném kurzu. V hale č. 6 představí všechny stránky digitálního obchodu. Prvním místem setkání bude Webciety Area. Její inovativní prostorová koncepce ve tvaru pláství symbolizuje „procházky na internetu“. Vedle nových začínajících firem se tu objeví etablované internetové společnosti. Na Webciety Area navazuje výstavní oblast Internet & Mobile Solutions s individuálními stánky. V rámci Webciety a Internet & Mobile Solutions Webciete Area, které  jsou rozděleny do oblastí Digital Media Solutions, Web based Solutions a Content Management,  CeBIT  pokrývá všechny hlavní činnosti online na jednom místě. Mimoto se bude na velké scéně Webciety diskutovat o nejdůležitějších trendech a inovacích týkajících se internetu. Ve středu pozornosti přitom budou současné trendy jako: Internet TV, eCommerce a Content Management.

Novinka: Connected living ukáže inteligentní síťové propojení domova
Ve future parku v hale č. 9 představí  „Connected Living“, jak na bázi internetu spolupracují různá zařízení pomocí digitálních asistentů. Cílem je vytvoření domácí sítě, kterou budou moci být propojeny a řízeny všechny přístroje nezávisle na jejich výrobci. Asi na 400 čtverečních metrech vznikne „Dům budoucnosti“ s kuchyní, obývacím pokojem a pracovnou. Například energetický asistent pomůže při šetrném využívání energie pro vytápění a osvětlení, digitální pomocník v kuchyni obyvatelům domácnosti pomůže při přípravě zdravé a vyvážené stravy a asistent zdravotník se postará o jejich tělesnou kondici.

Novinka: Celá dopravní telematika pod střechou „Destination ITS“
Pod názvem „CeBIT Destination ITS“ (Intelligent Transport Systems) ukáže veletrh CeBIT celý procesový řetězec inteligentní dopravní telematiky pod jednou střechou. Nabídka sahá od plánu směrnic EU k zavedení inteligentních dopravních systémů přes optimální využívání lokálních dat a služeb až po novinky jako Car2X a komunikace SatNav. Poprvé se přímo ve výstavním prostoru v hale č. 7 představí Automotive Day, který se uskutečnil poprvé na minulém veletrhu CeBIT. Dále budou rozšířené společné prezentace „ICT in Motion“ a přednáškové fórum „CeBIT in Motion“.

AutoID/RFID Solutions Park utváří transparentnost v logistických a výrobních procesech

V rámci AutoID/RFID Solutions Park v hale č. 6 budou představeny   specifické příklady využití označovacích a identifikačních technologií v různých průmyslových oblastech. Zvláštním highlight bude v roce 2010 prezentace pro odvětvové těžiště Automotive. Společnost Volkswagen zde pomocí modelu průřezu VW Passat CC a příslušných montážních dílů ukáže, jak lze zvýšit transparentnost v logistických a výrobních postupech typickými procesy řízenými RFID. Kromě toho bude Solutions Park zdrojem informací o využití možností Barcode, 2D-Code, GPS a senzoriky. V centru pozornosti bude fórum AutoID, na kterém zazní přes 40 odborných referátů o identifikační technice.

CeBIT green IT sází na snižování nákladů a udržitelnost
Výstavní oblast „CeBIT green IT“ v hale č. 8 ukáže, jak lze pomocí informačních a komunikačních technologií téměř ve všech průmyslových oblastech a branžích optimalizovat obchodní procesy, jak lze vyrábět s větší energetickou účinností a  jak jsou technologie ICT  „zelené“ – šetrné k životnímu prostředí. V popředí budou tři velké tématické oblasti: „Smart Infrastructure“, „Green IT meets Business“ a „Green IT @ Home“. Mimoto je plánované přednáškové fórum. Vyvrcholením fóra „Forum CeBIT green IT“ bude výroční konference Green IT Spolkového ministerstva životního prostředí (BMU), Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) a svazu BITKOM.

Business IT: Optimalizace obchodních procesů
Business IT bude svým zaměřením i v roce 2010 jedním z nejsilnějších pilířů veletrhu CeBIT. Žádný jiný veletrh informačních technologií neprezentuje takové množství kompletních řešení s mezioborovými synergickými účinky. Na veletrhu CeBIT se mohou uživatelé v halách č. 2-6 podrobně informovat o aplikacích, které mají pro firmy a podniky velký význam.  Novinkou bude přehlídka „Enterprise Application World“ v hale č. 5, která nabízí kromě výstavní části vlastní odborné fórum. Ve středu pozornosti mimořádné akce bude řada integrovaných kompletních řešení, která tvoří v mnoha odvětvích páteř  softwarové infrastruktury podniků.

Nově pro střední stav
Nové Studio CeBIT pro střední stav bude ústředním místem setkání branže ICT se zaměřením na malé a středně velké podniky a na strategie budoucnosti. Okolo 100 online-events v atmosféře interakce studia CeBIT v hale č. 4. s účastí několika tisíc osobností z podnikatelské branže  bude vyvrcholením ofenzívy středně velkých a malých podniků na veletrhu CeBIT Hannover 2010. Řada expertů z průmyslu informačních a telekomunikačních technologií bude diskutovat o konkrétních doporučeních pro procesy ICT a o jejich struktuře ve středně velkých a malých firmách, které se zaměřují na výzvy současnosti. Ve středu pozornosti bude otázka, jak si mohou podnikatelé i do budoucna  udržet své pevné místo na trhu.

Novinka: Banking a bezpečnost poprvé pod jednou střechou
Protože mají banky velmi vysoké požadavky na bezpečnost a zvláštní význam pro ně mají překrývající se oblasti jako je technologie karet, biometrie a kontrola pomocí videozařízení, budou na veletrhu CeBIT 2010 přehlídky Security World a Banking & Finance World poprvé umístěny v bezprostředním sousedství  v hale č. 11. Veletrh CeBIT se tak bude ubírat cestou současného trendu a představí problematiku integrovaných řešení a jejich využití.

V centru přehlídky CeBIT Security World bude nová Security Plaza s několika scénami pro odborné přednášky, fóra a konference.

V rámci Banking & Finance World CeBIT se poprvé uskuteční speciální platforma networkingu pro bankovní sektor – Banking & Finance Community Club.

Novinka: Professional Data Center jako centrála podniku IT
Nová mimořádná prezentace „Professional Data Center“ v hale č. 12 se soustředí na nejdůležitější úkoly pro všechny pracovníky zodpovídající ve firmách za IT: konsolidace, snižování nákladů a udržitelnost. V osmi stěžejních oblastech budou prezentována jak ústřední témata IT, tak  oblasti jako je bezpečnost, zásobování energií a Facility Management. „Professional Data Center“ sestává z výstavní části, dále ho tvoří  Lounge a Speakers´ Corner.

TeleHealth: Digitální medicína na dotek
Přední veletrh digitální medicíny, TeleHealth, v roce 2010 výrazně rozšíří nabídku pro návštěvníky i vystavovatele. Poprvé bude probíhat mezinárodní odborná konference TeleHealth  během celého veletrhu CeBIT po dobu pěti dnů. Ke stěžejním oblastem konference v hale č. 8 patří témata jako prevence, infrastruktura, telemonitoring a Ambient Assisted Living. Mimoto bude poprvé program rozdělen do speciálních tématických dnů. Dalším Highlight pro návštěvníky bude zdravotnický parcours FutureCare. Bude zde představen pokrok digitální medicíny na příkladu situací ze života. Návštěvníci se budou moci informovat během  tématických procházek o nejnovějších řešeních IT pro sektor zdravotnictví.

V Public Sector Parku se všechno točí kolem moderního občana

Pro komunikaci mezi občany a správou se stále více využívají inovativní řešení informačních technologií. Veletrh CeBIT se ujal tohoto tématu a v hale č. 9 ukáže v rámci mimořádné akce „Občan a úřady“ v Public Sector Parku, jak snadno, rychle a efektivně může probíhat komunikace mezi občany a státními institucemi. Během prezentací a diskusí se návštěvníci veletrhu CeBIT dozví, jak mohou využívat služby online veřejné správy. Ve středu pozornosti rovněž bude ochrana a bezpečnost dat. Mimoto se mohou uchazeči o práci informovat o veřejné správě a institucích jako atraktivním zaměstnavateli.

Novinka: Planet Reseller se dostává do středu veletržního dění
Centrum specializovaného obchodu Planet Reseller bude na veletrhu CeBIT 2010 přemístěno do hal č. 14 a 15 a dostane se tak do středu veletržního dění. Novinkou je rovněž integrované Conference Center s workshopy a školeními. Nové bude také téma Digital Signage. Vystavovatelé  této oblasti budou zastoupeni jak na přehlídce Planet Reseller, tak přímo v příslušné výstavní části. Přehlídka Planet Reseller koncipovaná speciálně pro specializovaný obchod se poprvé uskutečnila v rámci veletrhu CeBIT v roce 2003 a stala se postupně nejvýznamnějším mezinárodním centrem obchodu pro distributory, výrobce, firmy vyvíjející software, kooperace a odvětvové svazy.

Novinka: Třírozměrné vidění „Next Level 3D“
Novinkou na veletrhu CeBIT bude mimořádná prezentace „Next Level 3D“ na téma 3D-stereoskopie v hale č. 15. Představena zde budou stereoskopická řešení hardwaru a softwaru pro kino, Home a Office. Přehlídka je určena různým hospodářským odvětvím, ve kterých se využívají technologie 3D: od automobilového průmyslu a architektury přes filmový průmysl až po medicínskou techniku a školství. Další stěžejní tématickou oblastí je uvádění informací a obsahu na trh ve tvaru 3D v Point-of-Sale.Komentáře