Využijte notifikaci problémů přes cloud

Novou cloudovou službu Alert Notification Service, která nabízí aplikační a síťové notifikace potíží, představilo IBM. Týmům vývojářů umožňuje rychle reagovat na kritická oznámení o potenciálních problémech aplikací dříve, než postihnou jednotlivé uživatele.

Využijte notifikaci problémů přes cloud


Betaverze služby je dostupná na cloudové platformě Bluemix a využívá historických síťových analýz a analýz v reálném čase z řešení Netcool Operations Insight. Jednotný a souvislý přehled o celé síti a jejím provozu umožňuje vývojářům a operátorům přijímat oznámení v situacích, které vyžadují jejich pozornost.

Notifikace mohou mít formu e-mailu, SMS nebo hlasové služby. Vývojáři mohou využít REST API k integraci služby tak, aby oznámení chodila tomu správnému týmu. K prevenci odstávek lze službu nakonfigurovat na různé stupně důležitosti a tím podstatně snížit dobu potřebnou k identifikaci a reakci na upozornění.

K zajištění toho, aby týmy nepřehlédly žádné kritické upozornění vyžadující jejich zásah, novinka umožňuje tvorbu nastavitelných pravidel oznamování.

Produkt je k dispozici také jako lokální řešení (on-premise) pro firmy, které jej hodlají zavést v hybridním prostředí.

Úvodní foto: © gubh83 - Fotolia.com


Komentáře