Výzkum: Podle čeho si uživatelé vybírají webhosting?

Jakým způsobem si uživatelé vybírají webhosting? Čemu přikládají největší důraz a které technologie nejčastěji využívají? Na českém webu www.hostingy.cz byl proveden výzkum, jenž měl na tyto otázky odpovědět a který přinesl několik zajímavých zjištění.


Výzkumu se zúčastnilo celkem 186 respondentů, z nichž 94% již webhosting využívalo a 61% dokonce využívalo webhosting u více než jedné společnosti. Převládající skupinou byli studenti VŠ (29%), zaměstnanci (33%) a živnostníci nebo majitelé firem (34%).

Podle očekávání hraje nejvýznamnější roli  při výběru webhostingové společnosti cena nabízených služeb. 80% účastníků výzkumu uvedlo, že cena je pro ně významným kritériem při rozhodování. Témeř 83% dotazovaných si vybírá svůj hosting z levných nebo spíše levnějších hostingových firem, dražším společnostem dává přednost 16,8% účastníků výzkumu a jen 0,5% dotazovaných preferuje drahé poskytovale.

Mezi další důležitá kritéria zařadili respondenti velikost diskového prostoru (60%), dostupnost webhostingu (60%) a také zkušenosti a doporučení (57%).  Významná pro zákazníky je i technická podpora a dobré administrační rozhraní. Naopak méně než pouhá čtvrtina účastníků průzkumu považuje za důležité nabízené možnosti emailů.

Dotazovaní si nejčastěji vybírali webhosting u středně velké společnosti (65%), 17% dotazovaných preferovalo velké poskytovale a 18% upřednostňovalo malé firmy. Zajímavým zjištěním bylo, že 35% dotazovaných uvažuje o možnosti zřídit si webhosting v zahraničí a téměř 17% webhosting v zahraničí již využívá.

Používané technologie
Kromě obligátního klasického HTML pro statické stránky je nejpoužívanější technologií pro skriptování na straně serveru PHP (90%), webhosting s ASP.NET upřednostňuje desetina respondentů.  Ostatní technologie, jako Python, Ruby, Java, Perl nebo ColdFusion používá 13% dotazovaných.

Z databází je nejvyužívanější MySQL s 83%, MS SQL skončilo druhé s 8%  a ostatní databáze, jako například PostgreSQL, Firebird, SQLite a další tvoří dohromady 12%.

Výsledkům přibližně odpovídá i nabídka webhostingů - PHP a MySQL je dnes, pokud se nejedná o úzce specializovanou webhostingovou firmu, naprostý standard a často jsou nabízeny už v základním balíčku služeb. Oproti tomu Python, Ruby, Java a další moderní skriptovací jazyky jsou nabízeny podstatně méně a často za vyšší cenu.

Pokud respondenti využívali nějaké hotové aplikace, nejčastěji se jednalo o CMS systémy (redakční systémy, blogy). Více než 60% účastníků průzkumu si na webhosting nainstalovalo nějaký open source redakční systém (CMS) jako je například WordPress, Drupal nebo Joomla!, 40% používalo open source software pro fóra a 20% open source řešení pro e-shopy. Téměř 17% dotazovaných využívá komerční redakční systém a 16% komerční e-shop. 24% respondentů se rozhodlo projiná řešení, nejčastěji se jednalo o vlastní redakční systém.

Vysoký podíl již hotových řešení potvrzuje trend využívat v co největší míře hotové  aplikace. Z komerčních ale i open source aplikací se za léta vývoje staly mnohdy špičkové systémy nabízející výkon, robustnost, snadnou upravitelnost i přívětivé uživatelské prostředí. Trendu se v současné době začínají ujímat také webhostingové společnosti, které často nabízí programy speciálně určené pro provoz různých hotových řešení a často v ceně nabízí i instalaci a konfiguraci příslušného software a podporu k němu.

Nespokojenost s webhostingem
Překvapením je počet účastníků, kteří již někdy vypověděli webhosting (58%). Nejčastějším důvodem byly časté výpadky (19%), nevyhovující technické služby (15%), špatná technická podpora a nevhodné administrační rozhraní (9%). I přestože při výběru webhostingu byla cena uváděna jako nejdůležitější kritérium, pouze necelých 7% dotazovaných vypovědělo svůj hosting kvůli vysoké ceně. Zdá se tedy, že ačkoliv je cena důležitým kritériem pro výběr webhostingu, stálí zákazníci již kvůli nižší ceně u jiného poskytovatele webhosting nemění.Komentáře