Webhosting na principu cloud computingu s platbami za skutečně využitý objem služeb nabízí Ignum

Klasický model webhostingu mění na technologií cloud computingu firma Ignum – její zákazníci budou mít k dispozici v podstatě neomezený výkon a prostor, a to při platbách jen za takový objem služeb, který skutečně spotřebují.


Řešení Webcloud.cz využívá masivní sdílení hardwarových a softwarových prostředků -  jednotlivé stavební prvky hostingu se automaticky nahrazují a vykrývají, a proto má každý zákazník kdykoli k dispozici neomezený výkon, diskový prostor i konektivitu.

Hlavním přínosem je libovolná škálovatelnost v závislosti na aktuální potřebě výkonu. K navyšování výkonu dochází za plného provozu. Díky tomu, že jsou internetové stránky obsluhovány celou serverovou farmou, je systém mnohem lépe připraven na výkyvy a špičky v provozu v řádu stonásobků běžných nároků na výkon či objem přenesených dat.

Se službou Flexible, dostupnou v rámci řešení Webcloud.cz, neplatí zákazníci paušální platby, nýbrž za skutečně obsazený diskový prostor, využitý procesorový výkon a přenesená data. Platby probíhají formou odečítání částek z předem uhrazeného depozitu. Čerpání depozitu lze průběžně sledovat prostřednictvím webového rozhraní.

Výsledná cena hostinguFlexible je součtem částek za využité služby při sazbách:

-       2 Kč za GB a den (diskový prostor pro data)

-       1 Kč za GB (objem přenesených dat)

-       2 Kč za minutu (využití procesorového času při generování stránek)

Z technického hlediska se Webcloud.cz skládá ze tří hlavních vrstev: diskových polí, tzv. worker nodů a loadbalancerů. Úložný prostor zastupují synchronizovaná disková pole, která se v případě potřeby vzájemně zastupují. Jejich kapacita je libovolně škálovatelná.

Worker nody, neboli stroje provádějící zákaznické skripty a formulující odpovědi na HTTP dotazy, lze rychle a bez instalace přidávat do systému pro další navýšení výkonu. Loadbalancery přijímají požadavky od návštěvníků stránek a inteligentně je předávají na worker nody. Hlavním přínosem loadbalancerů je velmi rychlá detekce výpadků a přetížení na jednotlivých worker nodech a přesměrování požadavků na méně vytížené stroje.Komentáře