Wi-Fi čeká nebývalý boom – i díky lokalizačním službám

Novou komunikační platformu Connected Mobile Experiences představilo Cisco. Ta dovoluje providerům i korporacím nabízet služby zaměřené na vyhodnocování polohy uživatele sítě Wi-Fi včetně analýzy získaných dat.

Wi-Fi čeká nebývalý boom – i díky lokalizačním službám


Význam Wi-Fi podle představitelů Cisca roste v souvislosti s prudkým rozvojem mobilních zařízení. Sítě WLAN mohou částečně nahradit v oblasti datových přenosů tradiční sítě mobilních operátorů, a to zejména v místech, jako jsou letiště, hotely, obchody, stadiony nebo jiná veřejná místa, kde umožní překonat dosavadní limity bezdrátových sítí.

Jako zdroj příjmu budou sloužit služby založené na vyhodnocování aktuální polohy zařízení, které uživateli poskytnou například rychlou navigaci v prostorách letiště, navrhnou personalizovanou prohlídkovou trasu v muzeu nebo usnadní nákupy v obchodě.

Systém také dokáže poskytnout analytická data o chování uživatelů, díky nimž lze třeba optimalizovat rozmístění personálu nebo vyhodnocovat nákupní zvyklosti zákazníků.

Limitem stávajících Wi-Fi sítí je nutnost opakovaného přihlašování, zadávání vstupního hesla nebo výběru správné sítě. Všechna tato omezení odstraní nový standard Hotspot 2.0, jehož rozvoj iniciovalo Cisco spolu s dalšími předními firmami oboru v rámci organizace Wi-Fi Alliance.

 

Wi-Fi budované podle standardu Hotspot 2.0 mimo jiné zajistí:

  • automatické připojení k  síti – mobilní zařízení samo vyhledá a automaticky vybere správnou síť, která je v daném místě dostupná
  • přístup bez nutnosti zadávání hesla – identifikace uživatele v síti bude založena například na informacích o SIM kartě, která je běžnou součástí dnešních mobilních zařízení; uživatel nebude muset zadávat žádná hesla
  • vysoký stupeň bezpečnosti – veškeré přenosy dat v bezdrátové síti budou automaticky šifrovány a uživatelům tak nehrozí možnost jejich zachycení jinou osobou

 

Jedním z řešení představených v rámci platformy Connected Mobile Experience je i Mobile Concierge. Provozovatelům lokálních Wi-Fi sítí umožňuje nabídnout svým zákazníkům aplikaci pro chytrý telefon, která jim poskytne funkcionalitu vázanou na dané místo – ať již v obchodě, univerzitním kampusu, sportovním stadionu nebo na letišti.

Výrobce k tomuto produktu nabízí i SDK (software developer kit), který vývojářům umožňuje snadné vytvoření mobilních aplikací podle konkrétních potřeb provozovatelů wi-fi.

Příklad využití technologie Wi-Fi pro lokalizaci polohy má už i Česká republika. V Masarykově onkologickém institutu v Brně byl nasazen systém, který za využití technologie RFID čipů a bezdrátové sítě WLAN umožňuje zjistit aktuální polohu vybraných zdravotnických přístrojů a zařízení, ale i hospitalizovaných pacientů, kteří jsou vybaveni speciálními náramky.

Ti si tak v případě potíží mohou stiskem tlačítka na náramku okamžitě přivolat pomoc zdravotnického personálu, který pacienta snadno lokalizuje i v případě, že se nachází mimo lůžko.

Podle Cisca bude v roce 2016 na světě 10 miliard připojených mobilních zařízení, která ročně vyprodukují 130 exabajtů dat. Více než pětina (22 %) těchto dat proteče přes Wi-Fi sítě, které tak pomohou snižovat zátěž tradičních mobilních sítí.

„Wi-fi technologie už běžně používáme více než deset let, ale v současnosti u nich nastupuje silný rostoucí trend. Na jedné straně prudký rozvoj využívání mobilních zařízení vyžaduje od firem a institucí, aby svým pracovníkům poskytly dostatečně kvalitní a bezpečné bezdrátové připojení. Na druhé straně dramaticky roste rozšíření a způsob využití veřejných Wi-Fi sítí. Zatímco dnes už existuje na řadě míst možnost Wi-Fi připojení zdarma, klíčovou otázkou zůstává, jak může vlastník WLAN jejím prostřednictvím nabídnout nové služby svým klientům a získat tak nový zdroj příjmu. Řešením jsou služby založené na vyhodnocování polohy uživatele a následné analýze získaných dat. Na letišti pomohou optimalizovat obsluhu pasažérů a lépe využít lidské zdroje i techniku, v muzeu poskytnou lepší zážitek návštěvníkům a přilákají nové hosty. To jsou konkrétní příklady, kde naše bezdrátové technologie napomáhají rozvoji nových obchodních příležitostí,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

 

Úvodní foto: © yobidaba - Fotolia.com


Komentáře