Windows Phone – mobilní Outlook ve vaší kapse II.

V prvním dílu tohoto článku jsme si představili možnosti synchronizace dat se serverem spolu s řadou speciálních funkcí poštovního klienta E-mail Outlook, které svým uživatelům nabízí každé zařízení Windows Phone.


Díky technologii Exchange ActiveSync má firemní uživatel svá data nejen vždy při ruce, ale pokaždé ve zcela aktuální podobě. S pomocí propracovaného poštovního klienta pak zvládne nejen klasické čtení a psaní e-mailů, ale i prohledávání všech e-mailů přímo na serveru, synchronizaci SMS zpráv, práci s globálním seznamem adres nebo změnu nastavení funkce „Mimo kancelář“.

V druhém dílu tohoto článku se podíváme na zbývající členy skupiny mobilního Outlooku, kterými jsou programy pro správu kontaktů, kalendáře a úkolů.

Kontakty
Pro správu kontaktů slouží aplikace pojmenovaná „Kontakty“. U každého záznamu je k dispozici prostor pro zadání velkého množství informací, jako jsou telefonní čísla, e-maily, adresy domů i do zaměstnání a podobně. Celkově se tak jedná až o několik desítek údajů. Pro větší přehlednost a lepší orientaci je možné ke každému kontaktu přiřadit i fotografii a unikátní vyzváněcí tón, případně je řadit do různých kategorií. V seznamu je možné vyhledávat a díky propracovanému systému provázání aplikací je možné jedním poklepáním vytočit telefonní číslo, vytvořit nový e-mail s předvyplněnou adresou elektronické pošty nebo třeba najít adresu kanceláře na mapě.

Pro usnadnění práce si uživatel může seskupovat kontakty do skupin, a to jak e-mailových, tak i skupin pro zasílání zpráv. Pak už jen stačí jako příjemce vybrat příslušnou skupinu a e-mail nebo zpráva se odešlou všem členům této skupiny.

Stejně jako v aplikaci pro práci s e-maily je samozřejmě i v kontaktech možné nahlížet do serverového globálního seznamu adres a informace tam uložené dále využívat, případně ukládat kopie kontaktů do lokální databáze. Nahlížení do globálního seznamu adres probíhá v reálném čase, k dispozici jsou tak vždy aktuální a přesné údaje.

Kalendář
Třetí aplikací mobilní kanceláře je nástroj pro zobrazení schůzek a událostí nazvaný opět jednoduše „Kalendář“. I ten je možné synchronizovat s Exchange Serverem, ale na rozdíl od pošty je synchronizována pouze hlavní složka, nikoliv kalendářové podsložky. Uživatel může na položky v kalendáři nahlížet několika pohledy podle toho, jestli mu jde o celkový přehled, nebo o detaily. K dispozici má denní, týdenní, měsíční a roční pohled, případně si může zobrazit pouze přehledný seznam událostí daného dne.

Schůzky a další události je samozřejmě možné i vytvářet. Kromě klasických vlastností, jako je popis schůzky, místo, datum, čas či kategorie, je možné schůzku plánovat i pro další účastníky, kterým se informace o schůzce automaticky zašle, a to nejen po prvotním vytvoření schůzky, ale i po všech dalších změnách či případném zrušení. Pokud má některý účastník poštovní účet na Exchange Serveru ve stejné organizaci, při vhodně nastavených přístupových oprávněních je navíc možné se dotázat serveru na informace o volném čase účastníka a podle toho zvolit ten nejlepší čas konání.

U kalendáře rozhodně stojí za připomenutí, že v případě využívání funkce „Direct Push“ pro trvalé připojení mobilního zařízení k serveru dochází k oboustranné výměně nových nebo upravených informací takřka okamžitě. Pokud například uživateli jeho sekretářka vytvoří v kalendáři novou schůzku, během několika vteřin je tato informace přenesena na zařízení a uživatel s ní může okamžitě začít pracovat.

Úkoly
Poslední aplikací z balíku mobilní kanceláře jsou „Úkoly“. Uživatel má možnost prohlížet si svoje úkoly i na mobilním zařízení, dále může vytvářet nové, upravovat je, měnit stav nebo posouvat termíny. Podobně jako například u kontaktů lze každému záznamu přiřadit jednu nebo více kategorií a podle nich pak filtrovat aktuální zobrazení.

Závěr
Platforma Windows Phone nabízí bezesporu mnoho užitečných a praktických funkcí, díky nimž si ji za svou zvolily miliony spokojených uživatelů. Jen málokterá funkce je ale tak často a tak intenzivně využívána jako mobilní synchronizace dat se serverem a práce s nimi v aplikacích mobilního Outlooku. Ani zdaleka nebylo v tomto článku možné obsáhnout všechny funkce, ale snažili jsme se vybrat to nejzajímavější, čím se platforma Windows Phone může pochlubit.

Pokud máte zájem dozvědět se o platformě Windows Phone více, navštivte stránku http://www.windowsphone.cz/.

Poznámka: Článek popisuje reálné prostředí tvořené Microsoft Exchange serverem verze 2010 na straně jedné a zařízením Sony Ericsson XPERIA X2 s předinstalovaným systémem Windows Mobile 6.5.3 na straně druhé.Komentáře