Zálohovací server o kapacitě až 90 TB nabízí Barracuda

Backup Server 1090 poskytuje kapacitu až 90 TB, která je podpořena konektivitou 10gigabitového Ethernetu.


Novinka je určena společnostem a organizacím, které potřebují zálohovat opravdu velké objemy  dat. V kombinaci se službou Backup Service zajišťuje Backup Server jednak lokální rychlou záchranu dat obnovením z
vestavěného úložiště a současně i možnost ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu.

Důležitá je také  podpora "Private Cloud" architektury v rámci skupiny instalovaných zařízení Backup Server, neboť možnost ukládat zálohovaná data na  různé hardwarové jednotky v geograficky odlišných lokacích velmi významným  způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat v důsledku mimořádných  událostí.

Kromě velké kapacity dat mají podle výrobce uživatelé k dispozici rovněž bohaté  možnosti, jak definovat způsoby zálohování a replikace dat v rozlehlých  sítích vybavených více zařízeními Backup Server a  dosáhnout tím požadované úrovně zabezpečení svých dat spolu s optimalizací  procesů při zotavení po havárii.

Backup Server není licencován na množství zálohovaných serverů a  objem zálohovaných dat je tak omezen pouze kapacitními možnostmi zařízení.Komentáře