Zřejmě nejmodernější datové centrum v Česku vyroste v Letňanech


Do jednoho a půl roku bude v pražských Letňanech vybudováno nové jedno z největších a nejmodernějších datové centrum v České republice a ve střední a východní Evropě. Tvrdí to představitelé firmy Noritus.

Budova nového datového centra je koncipována jako dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním patrem. „V prvním nadzemním podlaží bude umístěna recepce s bezpečnostním dohledem, kancelářemi obsluhy a dohledovým centrem. V další části budou umístěny nájemní kancelářské plochy včetně kompletního sociálního zařízení pro obsluhu V části prvního podzemního podlaží budou umístěny vlastní nájemní datové sály.

Technologie podporující provoz datových sálů, jako je technologie chlazení a náhradní zdroje silové elektrické energie budou pak rozmístěny v technologickém pásu podzemního a nadzemního podlaží s chladiči na střeše objektu,“ představuje strukturu centra projektový manažer projektu Jan Horčička ze společnosti Edifice construciton.

Na pozemku datového centra bude vybudována podzemní nádrž naftového hospodářství, která bude konstrukčně řešena jako železobetonový monolitický objekt s dvěma nádržemi na naftu. Dále bude na pozemku vybudována podzemní akumulační nádrž mimo jiné na dešťovou vodu jímanou a akumulovanou z celého pozemku pro zkrápění suchých chladičů doplňující snahu investora o energeticky maximálně efektivní návrh objektu o rozměr ekologického uvažování při tomto návrhu.

Technologické sály v prvním podzemním podlaží určené pro zákazníky budou rozděleny do pěti sálů. Nejmenší sál je určen k pronájmu plochy pro telekomunikační operátory poskytující své služby zákazníkům datového centra. Vlastní technologické sály určené pro zákazníky mají následující parametry:

 

Velikost kvadrantu

685 m2 s kapacitou v typovém řešení 240 Racků o velikosti 750 mm x 1070 mm o výšce 42U (dle typu cca 2000 – 2150 mm)

Celková kapacita nájemních racků

960 Racku v typovém řešení uspořádání racků

Celková plocha technologické nájemní plochy:

4x685 m2, tj. 2740 m2 s dělitelností na nejmenší uzavřené jednotky o velikosti min.

Celkový instalovaný kritický příkon nájemních racků

171 m2 (menší jednotky budou k dispozici až od roku 2012/2013 v případě volné kapacity)

 

Kancelářské nájemní plochy v prvním nadzemním podlaží určené pro zákazníky technologických sálů budou pak navrhovány individuálně dle požadavků zákazníků. Nejmenší kancelářská oddělitelná plocha potom činí cca 25m2 a je určena jako zázemí personálu podpory technologií klienta umístěných v datových sálech. Nájemní plocha kanceláří je dělena do dvou sektorů a má následující parametry:

Celková nájemní plocha kanceláří

1927 m2 čisté nájemní kancelářské plochy rozdělené na dvě velkoplošné části – jih a sever

Velikost nájemních jednotek

Minimální nájemní jednotka je 24,5 m2 s možností spojení až 13 jednotek vedle sebe, respektive 38,8 m2 opět s možností spojení až 10 jednotek vedle sebe (jedná se o čistou nájemní kancelářskou plochu)

Počet pronajímaných parkovacích míst

70 + 2 invalidní (možný je pronájem max. jednoho parkovacího místa k ploše nejmenší nájemní jednotky)

Kapacita pracovišť

Celková obsaditelnost kanceláří je 255 osob.

Kapacita pracovišť na minimální jednotku

Kanceláře jsou navrženy na hustotu obsazení 6 m2 hrubé podlahové plochy na osobu (jednotka s minimální plochou pojme max. 4 osoby)

Základní technický popis kanceláří:

Kancelářské prostory jsou připraveny pro vestavbu plně klimatizovaných kanceláří s horním osvětlením stropními světlíky a plně vybavené osvětlení a silovou elektrickou energií ve zdvojených podlahách.

 

Klíčovou přidanou hodnotou nového datového centra bude jeho návrh napájení a chlazení respektující typologické požadavky Uptime Institute pro kategorii návrhu Tier IV, který je na poměry České republiky a jiných států střední a východní Evropy unikátní. Další z výhod je zaměření na prevenci v oblasti bezpečnosti a důrazu na vysokou fyzickou bezpečnost centra a jeho vybavení.Komentáře