Zúčastněte se výzkumu na téma Podniková architektura v prostředí cloud computingu

Dovolujeme si vás požádat o spolupráci na studii s názvem Podniková architektura v prostředí cloud computingu prováděnou katedrou informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Na průzkumu se dále podílejí také časopis ComputerWorld, Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO) a Česká společnost pro systémovou integraci (CSSI).


Předmětem studie jsou cloud computingové služby a jejich využití v českém prostředí. Studie se zaměřuje na celou řadu aspektu souvisejících s touto technologie mimo jiné například na topologii využívaných služeb, důvody pro jejich nasazení nebo obavy a rizika související s jejich využíváním. Sběr informací v rámci dotazníkového šetření proběhne anonymně, o kontaktní údaje budete požádáni pouze v případě zájmu o zaslání výsledků.

Dotaznik obsahuje 24 otázek a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 20 minut. Veškeré uváděné informace budou sloužit výhradně výzkumnému týmu a to výlučně k vypracování vlastní studie. V případě, že se rozhodnete výzkumu zúčastnit, najdete elektronický dotazník naleznete na adrese cloud-computing.vse.cz/dotaznik2011/public.Komentáře