Trh s ERP systémy v roce 2009: Co podniky potřebují v období finanční krize?

Je zcela zřejmé, že stejně jako finanční, výrobní a mnoho dalších segmentů, ovlivní současná finanční krize také trh s ERP systémy. Wolfgang Kobek, viceprezident společnosti Infor pro střední Evropu, ve svém komentáři shrnul nejdůležitější kroky, které by podniky měly pro úspěch i v době ekonomické krize učinit.


Je zcela zřejmé, že stejně jako finanční, výrobní a mnoho dalších segmentů, ovlivní současná finanční krize také trh s ERP systémy. Wolfgang Kobek, viceprezident společnosti Infor pro střední Evropu, ve svém komentáři pro Computerworld shrnul nejdůležitější kroky, které by podniky měly pro úspěch i v době ekonomické krize učinit.

Převažujícím názorem je, že finanční krize zasáhne evropský IT segment negativně. Pokud hovoříme se zákazníky, slyšíme sice jejich obavy, avšak zdaleka nejsou v zoufalé situaci. Nicméně, jestli existuje ideální období pro inovace, pak je to nyní; spíše než být extrémně pesimistický je lepší využít současného trendu ke zefektivňování.

Existují varianty, jak čelit současným výzvám – např. prostřednictvím obchodního modelu založeném na využití širšího spektra možností financování. Samozřejmě, první reakcí podniků a organizací na zprávy o nedostupnosti finančních úvěrů je opatrná investiční politika. Proto budou nyní více potřebovat alternativní možnosti financování technologických projektů – vedle tradičního licencování to bude hostování, managed services či SaaS. V roce 2009 očekáváme vyšší míru využití těchto alternativních možností financování, které mohou podnikům pomoci se vyhnout velkým jednorázovým investicím.

V čem spočívá přínos inovací v současné době? Integrovaný ERP systém není pro mnoho českých společností stále ještě standardem, a to zejména pro firmy z oblasti výroby, která je ohrožena hrozbou finanční krize dosti podstatně. Implementace ERP může těmto podnikům přinést okamžitý přehled o rozpracovanosti výroby, neefektivních procesech a stavu zásob a tím i možnost rychle se přizpůsobit situaci na trhu.

Společnosti budou i v roce 2009 muset pokračovat v investování do těch IT systémů, které hrají kritickou roli pro jejich hlavní předmět podnikání. ERP systémy jsou klíčovými nástroji pro eliminaci nadbytečných nákladů a vyšší produktivitu, ziskovost a podíl na trhu. Proto budou podniky i nadále rozšiřovat svá existující softwarová řešení. Zvýší se tím pádem i význam servisně orientované architektury (SOA), která umožňuje integrovat nový software k existujícím řešením – bez nutnosti komplexních, nákladných implementací.

Jednou z současných klíčových rozšiřujících komponent je EAM (enterprise asset management), tj. správa podnikového majetku umožňující snižovat spotřeby energií či splňovat nová environmentální nařízení. EAM řešení pomáhají společnostem například redukovat náklady na práci spojené s údržbou budov a zařízení a identifikovat možné či skutečné finanční ztráty. V kombinaci s reportingovými a analytickými nástroji poskytuje EAM platformu pro optimalizaci výkonnosti podnikových aktiv.

Zejména ve dnech finančních turbulencí budou přínosná řešení performance management (PM), tj. řízení podnikové výkonnosti. Budeme brzy svědky stále častějšího spojování, slučování a vytváření většího, uspořádaného funkčního celku. Situace, kdy se z jedné společnosti stává mateřská společnost nebo se stává dceřinou společností větší skupiny či holdingu, může být období značně náročné pro nastavení firemních procesů a hodnocení celkové výkonnosti skupiny podniků nebo holdingu. PM řešení poskytují v oblasti finanční konsolidace automatizované procesy sběru a zpracování údajů, jejich kontroly, měnové konverze, reportingu či zajištění holdingového či skupinového plánování.Komentáře