Větší ztráta: mobilní telefon či peněženka?

Podle průzkumu uskutečněného společností Mformation by více než 40 procent uživatelů mobilních telefonů raději přišlo o peněženku, než aby se smířilo se ztrátou svého mobilního zařízení.


Na trhu, který je v poslední době zahlcen informacemi o žhavých novinkách v podobě přístrojů smartphone, jako např. Palm Pre, iPhone 3G S od Applu či Nokia N97, provedla konzultační firma Mformation vlastní průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak si na žebříčku osobních hodnot spotřebitelů stojí právě mobilní telefony.

Z hlediska způsobu využití odpovědělo 65 procent dotázaných, že si do mobilního telefonu ukládají nejen telefonní čísla, ale i adresy a další kontaktní informace. 83 procent má pak v paměti svého mobilního přístroje uloženy digitální fotografie, 51 procent videa, 48 procent využívá poznámek v kalendáři a 40 procent si do telefonu stahuje hudební soubory.

Jedním z důsledků využívání mobilního telefonu jako úložiště pro citlivá osobní data je, že uživatel je v případě jeho ztráty stresován obavami, zdali jeho potencionální nálezce nevyužije tato data ve svůj prospěch. Toho se podle výsledků průzkumu obává až 82 procent dotázaných. Polovina z nich by pak dokonce raději obětovala svojí peněženku. Kromě možného zneužití dat druhou osobou se pak uživatelé obávají ztráty i z toho důvodu, že svá data by obnovovali jen velmi obtížně. „Mobilní telefony se pro své majitele stávají čím dál tím víc důležitějšími. Jsou součástí jejich životního stylu“ komentuje výsledky průzkumu Matt Bancroft, vice prezident v Mformation.

Díky technologickému pokroku mají nyní lidé možnost snadného přístupu na mobilní internet či ukládání značného množství osobních informací a dalšího obsahu. S tím, jak se tento technologický pokrok bude nadále zrychlovat, bude i mobilní telefon hrát mnohem důležitější roli v životě jeho uživatele.

„Mobilní operátoři potřebují přesvědčit své zákazníky o bezpečnosti mobilních přístrojů. O tom, že jejich osobní data jsou dobře chráněná a v případě ztráty či odcizení, že bude možné zachránit a obnovit alespoň určitou část těchto dat. Tento vysoký stupeň závislosti na mobilních telefonech znamená, že operátoři potřebují být schopni minimalizovat riziko ztráty dat a zároveň maximalizovat důvěru zákazníků“ popisuje aktuální stav na trhu Bancroft.

Vzhledem k tomu, že jsou mobilní telefony používány pro tak velkou škálu aktivit, jejich ztráta může být pro jejich uživatele zdrcující. Valná většina dotázaných nechce na ztrátu svých dat ani pomyslet. Tři čtvrtiny z nich
uvedlo, že obnova původních dat by jim měla trvat více než jeden den. 61 procent se však zároveň domnívá, že optimální doba pro obnovu dat jsou maximálně dvě hodiny.Komentáře