AI a automatizace: technologie roku 2019

Mezi klíčové technologie, které v současnosti výrazně mění podnikové IT, se řadí umělá inteligence a strojové učení související s procesy automatizace. Pozornost se stále upírá na kontejnery, blockchain, ale i inovace v oblasti bezpečnosti.

AI a automatizace: technologie roku 2019


Je to typ strategie, jejíž výsledkem bude nutnost absolvovat velmi nepříjemné konverzace s šéfy bezpečnostního a finančního oddělení. Nezbývá tedy než přijmout třetí variantu, ale co to vlastně znamená a jak to prakticky udělat?

Zaprvé je třeba vyvést bezpečnostní experty z jejich „slonovinové věže“. Ve skutečnosti je většina bezpečnostních oddělení v praxi méně uzavřená, ale co rozhoduje, je dojem. Samozřejmostí by mělo být častější stýkání bezpečnostních expertů s lidmi z různých oddělení, se kterými spolupracují.

Ne způsobem „hele, tady je člověk přes bezpečnost a ty mu zavoláš, až bude problém“, ale jejich přímým zapojením do práce jejich kolegů v různých odděleních. Obě „strany“ pak ocení nové výhody, přestanou o sobě navzájem uvažovat jako o protivnících, a naopak se začnou vnímat jako kolegové.

To však samo o sobě nestačí, je nutné podpořit předávání zkušeností. Nelze samozřejmě očekávat, že se všichni ve firmě stanou bezpečnostními experty, ale pokud budou znát základy a vědět, na koho se obrátit v případě, že budou muset opustit svou komfortní zónu, začnou škálovat své bezpečnostní schopnosti.

Zároveň to bezpečnostním expertům pomůže si uvědomit, že jejich odbornost je stále důležitá a užitečná: je třeba obezřetně sledovat a snažit se o rovnováhu mezi předáváním informací a jejich ředěním.

Jakmile se ve firmě podaří dostat bezpečnost do srdcí a myslí – tedy alespoň těch myslí – lidí v celé organizaci, je čas začít se zamýšlet nad tím, jak odbornost bezpečnostního týmu přenést do běžných denních procesů skupin zodpovědných za vývoj, testování, provoz, audit a řízení. Tady pak lze opravdu začít škálovat.

Jakmile bezpečnostní experti dokáží identifikovat, jaká část vývojového procesu je kritická pro bezpečnost – například základní obrazy kontejnerů nebo kde může monitoring pomoci s audity – objeví se možnosti automatického zavedení stále více bezpečnostních funkcí do samotných procesů. Neznamená to, že se práce bezpečnostních expertů stane nadbytečnou. Zbaví je to však monotónních úkolů a umožní jim soustředit se na zajímavé a důležité úkoly, kde mohou vymýšlet nové inovativní procesy.

 

AI definuje IT strategii

Umělá inteligence se stane primárním tahounem IT strategie v roce 2019. Zákazníci napříč všemi vertikálami se čím dál více zaměřují na inteligentní aplikace, aby jim umožnily provozovat byznys pomocí umělé inteligence. Platí to pro všechny činnosti implementované pomocí software, nejen napříč tradičním byznysem velkých firem, ale také ve výzkumu, produkci a také čím dál více v produktech samotných. Daniel Riek, senior director pro oblast AI v týmu CTO společnosti Red Hat, upozorňuje, že rostoucí rozsah automatizace dosažitelný pomocí umělé inteligence se rychle stane kritickým pro firemní konkurenceschopnost a učiní z něj technologii, která definuje strategie. 

Kubernetes, plus Amazon S3 a open source Apache Kafka, se stane výchozí platformou pro činnosti spojené s umělou inteligencí, předpovídá Riek, a dodává, že na straně platformy bude rozšiřování inteligentních aplikací znamenat odklon od tradičního modelu velkých dat ke konvergované aplikační platformě zaměřené na data. Linux a Kubernetes se v této změně prosazují jako klíčové technologie, společně s S3 jako rozhraním pro data a Kafka pro data při přenosu (data in motion).

AIOps se stane revolucí pro IT Operations a Site Reliability Engineering (SRE). Samotná obsluha IT je hodnotným využitím umělé inteligence: dokonalost provozu je dnes kritická pro úspěch v moderním softwarově definovaném světě výpočetních prostředků.  Automatizace založená na umělé inteligenci a optimalizace založená na učení se z agregovaných dat dá správcům nové možnosti a demokratizuje dokonalost v provozu cloudu na úroveň, která je dnes dosažitelná jen těmi největšími provozovateli zaměřenými výhradně na cloud.

Kontejnerizace vstupuje i do médií

V roce 2019 umožní kontejnerové technologie zpřístupnění i nové generace šíření televizního obsahu a nabídnou nové byznys modely a nové formy diváckých zážitků. Tvrdí to Werner Gold, evangelista pro nová řešení v oblasti telekomunikací v regionu EMEA ve společnosti Red Hat, který předpovídá v následujících dvanácti měsících nástup nových televizních služeb – naše zábava se přesune do kontejnerů.

Na odborných konferencích v roce 2018 skloňovali všichni výrazy jako ‘kontejnery’ a ‘mikroslužby’, a také mediální průmysl začal implementovat softwarově definované infrastruktury a kontejnerové platformy se zde staly běžným řešením, které umožňuje mnohem rychleji stavět a škálovat aplikace.Úvodní foto: Accenture


Komentáře