Anketa: Bude vývoj ICT v příštím roce zajímavější?

Zástupcům firem působících na českém trhu jsme položili tři otázky ohledně vývoje a trendů, které očekávají v příštím roce.

Anketa: Bude vývoj ICT v příštím roce zajímavější?


  1. Co očekáváte ve vašem oboru v příštím roce zajímavého?
  2. Myslíte, že se budou ještě více než dosud využívat cloudová řešení?
  3. Objeví se ještě další problémy s bezpečností dat?

Roman Veselý, Alwil TradeRoman Veselý
sales manager, Alwil Trade

1. Sofistikovaných, stále přesněji cílených, a tedy z určitého pohledu zajímavých útoků jsme byli svědky již letos a tento trend bude nepochybně pokračovat. Ačkoli se výrobci snaží implementovat prvky umělé inteligence a pomocí nich předvídat a bránit neznámým formám útoků, budou bezpečnostní programy pouze reagovat na ohrožení. Škůdci budou vždy napřed a není snadné odhadnout, s čím přijdou v nové sezoně. Budou však určitě chtít být úspěšnější než v té uplynulé.

2. Příští rok pravděpodobně nebude nějak převratný, cloudové služby již existují a vyvíjejí se. Z pohledu bezpečnosti je cloud poněkud diskutabilní, ale i výrobci bezpečnostního softwaru cloudové prostředí pro některé funkce svých produktů využívají. Uživatelé potom příliš nerozlišují, zda služba běží na jejich zařízení, nebo někde mimo. Pro ně je rozhodující, jestli služba funguje či nikoli a kolik za ni zaplatí.

3. Stále více lidí vlastní a používá chytrá zařízení a útočníci hledají nové možnosti, jak se dostat k jejich datům. Průzkum Avast Softwaru zjistil, že jeden ze čtyř majitelů chytrého telefonu v ČR ho alespoň jednou ztratil. Možná oželíme samotné zařízení, ale co data, která jsou v něm uložena? Až 60 procent majitelů si je vůbec nezálohuje, a to využívají soukromá zařízení i pro pracovní účely. Bezpečnostní rizika zvyšuje také stálý růst používání veřejných Wi-Fi sítí, kde hrozí riziko odcizení přihlašovacích údajů a hesel.

Jakub Platil, Asseco SolutionsJakub Platil
ředitel obchodu systémů Helios pro velké podniky, Asseco Solutions

1. Očekávám pokrok především v oblastech cloudových a mobilních technologií včetně ERP aplikací. Silní a chytří dodavatelé budou do těchto segmentů investovat. Jejich cílem bude, aby byli schopni dodat současným i potenciálním zákazníkům co nejrychleji přidanou hodnotu prostřednictvím svých řešení s cloudovými a mobilními vlastnostmi. Přinesou především úsporu času, dostupnost, bezpečnost a jednoduchou administraci.

2. Cloudová řešení mají budoucnost, blíží se doba, kdy si většina zákazníků bude pokládat otázku „proč bych si měl pořizovat vlastních informační technologie, když dlouhodobým trendem je cloud?“

3. Stále se objevují nová bezpečnostní rizika, a firmy proto musejí této problematice věnovat velkou pozornost. V příštím roce bude velkým tématem především bezpečnost dat v cloudu. Kromě stálé každodenní péče o bezpečnost půjde spíše o osvětu a zkvalitnění smluvních náležitostí. Hlavním problémem a úkolem bude vysvětlit zákazníkům, že  jejich IS a data v nich obsažená a umístěná někde v cloudu jsou v bezpečí, a poskytnout jim pro tento provoz jasné a věrohodné smluvní záruky.

Oldřich Švábek, AvnetOldřich Švábek
business unit manager, Avnet

1. V oblasti velkých projektů bude trvat nástup komplexních řešení, poskytujících zákazníkům všechny IT služby na jednom místě, tzv. engineered systems. Jejich nasazení bude pomáhat firmám zvyšovat efektivitu IT a šetřit vkládané prostředky. Doufám, že také dojde ke stabilizaci veřejného sektoru a dokončí se projekty, které byly nastartovány nebo se připravovaly ještě před vypuknutím vládní krize.

2. Využívání cloudu je současným trendem. Očekávám větší poptávku po zabezpečení dat a předpokládám, že se zákazníci začnou zajímat, kde a jak jsou jejich data uložena a s tím spojené legislativní dopady. Renomovaní výrobci také již mají nebo připravují systémy, které umožní nasazení a správu komplexních cloudových řešení. Budou také vznikat nové firmy, které se na využití cloudu specializují.

3. Veliký nárůst množství dat, cloudy a možnosti spravovat data prostřednictvím mobilních zařízení s sebou nesou významná bezpečnostní rizika. Rozhodli jsme se proto rozšířit portfolio distribuovaných produktů o další řešení z oblasti bezpečnosti a šifrování dat. Souvisí to i s tím, že stále více společností umožňuje zaměstnancům využívat vlastní zařízení (BYOD) a potřebuje se proti zneužití dat aktivně i pasivně bránit.

Milan Švácha, Casablanca IntMilan Švácha
jednatel, Casablanca Int

1. Očekávám stálý rozvoj mobilních aplikací, který povede ke zvyšování toku dat s důrazem na propustnost telekomunikačních sítí. Nastane také určitá selekce v oblasti mobilních aplikací, kdy ty „dospělé“ obsadí velkou část trhu. Dále dojde k oživení akvizičních aktivit, a to napříč celým ICT sektorem.

2. Virtualizace je logickým krokem do budoucnosti a cloudové služby nedílně souvisejí s rozvojem mobilních aplikací. Ukazuje se, že zákazníci čím dál tím více svěřují svá data cloudovým úložištím a upřednostňují mít k nim pohodlný a rychlý přístup, a to prakticky kdykoli a kdekoli.

3. Problematika bezpečnosti dat zde vždy byla, je a bude a je proto třeba se jí stále věnovat. Bude pokračovat zlepšování zabezpečení dat, neboť se změnil způsob, jakým využíváme IT doma i v práci. Všichni potřebujeme zabezpečit nejen zařízení, ale hlavně osobní informace a obchodní data. Je třeba využít všeho, co nové technologie nabízejí, ale zároveň minimalizovat bezpečnostní riziko.

Petr Kuliš, DNSPetr Kuliš
obchodní a marketingový ředitel, DNS

1. Mnoho partnerů se snaží hledat nové prodejní příležitosti, orientovat se na nové trhy a technologie, což souvisí se strukturálními změnami trhu a ekonomickou a politickou situací. Firmy jsou nuceny změnit uvažování, chování i přístup k trhu. Tento trend se projevuje v oblasti sítí zvýšeným zájmem o alternativní technologie, které přinášejí podstatně vyšší profit než zařízení dominantních značek. Značný je také zájem o technologie z oblasti bezpečnosti ICT a o software českých výrobců. Očekávám rovněž konsolidaci v technologickém sektoru v podobě nákupů vhodných firem světovými giganty.

2. V portfoliu máme řadu technologií renomovaných výrobců, které jsou orientovány na cloud. Také mnoho bezpečnostních technologií pracuje v cloudu, protože s tímto modelem přicházejí i nové bezpečnostní hrozby. Připravujeme změnu distribučního modelu a zároveň zvažujeme působit jako zprostředkovatel cloudových služeb.

3. Problémy s bezpečností dat teprve začnou. První skupina bude právní povahy a bude souviset se smlouvami, platnou legislativou a jurisdikcí a s možným přístupem smluvních a třetích stran k datům. Další budou souviset s autentifikací uživatelů a s řízením jejich přístupu k datům umístěným v organizaci i mimo ni v cloudu. Třetí oblastí je ochrana dat u poskytovatelů cloudu, kde cílem útoků budou jak data samotná, tak systémy účtování a platebních nástrojů.Úvodní foto: © rcx - Fotolia.com


Komentáře